Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
pondělí, 30 listopad -0001 00:00

DMEV 2/2014

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Editorial
Luboslav Stárka
Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. – 90 let  .......................................................... 45

Diabetologie

Doporučený postup péče o diabetes mellitus v těhotenství 2014....................................55

Pavel Škrha, Michal Anděl, Aleksi Šedo
DPP-4 inhibitory a autoimunita...................................................................................61

Endokrinologie

Martin Haluzík, Miloš Mráz, Zdena Lacinová
Jak tuková tkáň přispívá ke vzniku metabolických komplikací obezity?........................65

Josef Marek
Diferenciální diagnóza patologických nálezů hypofyzární stopky ................................71

Kateřina Šimůnková, Michal Kršek
Ultradiánní rytmus glukokortikoidů: Nové diagnostické a léčebné možnosti
poruch osy hypotalamus – hypofýza − nadledviny? Přehled poznatků
vyplývajících ze studií skupiny profesora Lightmana ...................................................76

Eliška Potluková, Hana Vítková, Zdeňka Límanová
Individuální přístup k pacientům při léčbě hypotyreózy ...............................................85

Endokrinologie/diabetologie

Klára Roženková, Barbora Obermannová, Zdeněk Šumník, Štěpánka Průhová, Jan Lebl
Vrozený hyperinzulinismus: molekulárně genetická podstata a etiopatogeneze ........... 92

Výživa

Jana Matysková, Ondřej Souček, Daniela Zemková, Zdeněk Šumník
Hodnocení svalové síly a výkonu u dětí a adolescentů ................................................ 99

Zprávy ...................................................................................................................110

Informace ..............................................................................................................115

CONTENTS

Editorial
Luboslav Stárka
Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. – 90 years ......................................................45

Diabetology

Recommendation for the diabetes care in pregnancy 2014...........................................55

Pavel Škrha, Michal Anděl, Aleksi Šedo
Dpp-4 inhibitors and autoimmunity.............................................................................61

Endocrinology

Martin Haluzík, Miloš Mráz, Zdena Lacinová
How does adipose tissue contribute to the development
of metabolic complications of obesity? ......................................................................65

Josef Marek
Differential diagnosis of pituitary stalk lesions ............................................................71

Kateřina Šimůnková, Michal Kršek
Ultradian rhythm of glucocorticoids: New diagnostic and treatment
strategy of hypothalamic – pituitary – adrenal axis disorders?
Overview of professor Lightman´s group studies ..........................................................76

Eliška Potluková, Hana Vítková, Zdeňka Límanová
The treatment of hypothyroidism with focus on specific situations .................................85

Endokrinology/diabetology

Klára Roženková, Barbora Obermannová, Zdeněk Šumník, Štěpánka Průhová, Jan Lebl
Congenital hyperinsulinism: molecular genetic background and ethiopatogenesis ...........92

Nutrition

Jana Matysková, Ondřej Souček, Daniela Zemková, Zdeněk Šumník
Assessment of muscle force and power in children and adolescents .............................99

Communications .....................................................................................................110

Informations.............................................................................................................115

Číst 16547 krát Naposledy změněno pátek, 20 červen 2014 11:22