Tigis

č. 4/2008
č. 4/2008

č. 4/2008 (1)

čtvrtek, 25 listopad 2010 08:24

Veterinární lékař 04/2008

Napsal(a)
EDITORIAL .............................................................147
OBSAH .................................................................148
DIAGNOSTIKA A CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ FIBROMATÓZNÍHO
PAPILOMU URETRY U FENY
Jan Hnízdo, Lenka Chylíková, Josef Mašek, Milan Klečka ................151
PŘEHLED ČASTĚJI POUŽÍVANÝCH, INDIVIDUÁLNĚ
PŘIPRAVOVANÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ VE VETERINÁRNÍ
PRAXI
ČÁST I. – PŘÍPRAVKY APLIKOVANÉ NA KŮŽI A DO
PŘÍSTUPNÝCH TĚLNÍCH DUTIN
Simona Pejřilová, Radmila Zavadilová ..................................156
AGRESIVNÍ PES JAKO DŮSLEDEK NEZVLÁDNUTÉ VÝCHOVY
– KAZUISTIKY
Šárka Navarová ........................................................161
OSTEOARTROTICKÁ ONEMOCNĚNÍ KOČEK
Gereon Viefhues .......................................................165
DYSTOKIE – POMOC U FEN
Axel Wehrend ..........................................................170
ZPRÁVY
Zde informuje státní veterinární správa ČR
Josef Duben ...........................................................175


CONTENTS

EDITORIAL .............................................................147
CONTENTS ..............................................................148
DIAGNOSTIC APPROACH AND SURGICAL MANAGEMENT OF
AN URETHRAL FIBROMATEOUS PAPILLOMA IN A BITCH
Jan Hnízdo, Lenka Chylíková, Josef Mašek, Milan Klečka ................151
THE VIEW TO THE FREQUENTLY USED INDIVIDUALLY
PREPARED MEDICINAL PRODUCTS IN VETERINARY PRACTICE
PART I. – TOPICAL PREPARATIONS ADMINISTERED ON THE
SKIN AND TO THE BODY CAVITIES
Simona Pejřilová, Radmila Zavadilová ..................................156
AGGRESSIVE DOG AS A RESULT OF UNCONTROLLED CARE
– CASUISTRY
Šárka Navarová ........................................................161
OSTEOARTHROSIS IN CATS
Gereon Viefhues .......................................................165
CANINE DYSTOCIA - MANAGEMENT
Axel Wehrend ..........................................................170
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech republic
Josef Duben ...........................................................175