Tigis

č. 2/2008
č. 2/2008

č. 2/2008 (1)

čtvrtek, 25 listopad 2010 12:53

Veterinární lékař 02/2008

Napsal(a)
OBSAH ..................................................................55
POUŽITÍ PROTETICKÝCH POMŮCEK U PSŮ
Jan Vajc ...............................................................57
RADIAČNÍ TERAPIE INTRAKRANIÁLNÍHO NÁDORU
U NĚMECKÉHO OVČÁKA
Aleš Tomek, Petr Šrenk, Hana Jarešová, Miriam Kleiter ..................62
EXTRAKCE HYPSELODONTNÍCH ZUBŮ U HLODAVCŮ
A ZAJÍCOVITÝCH
Michael Hartmann .......................................................69
PŘÍČINY OBRNY U KOČEK, NEZPŮSOBENÉ
NEUROLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM
Sabine Tacke, Martin Kramer, Cetina Thiel, Christine Peppler ...........78
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ............................................................83
Český svaz ochráncù přírody
Petr Stýblo ............................................................87
Psychické týrání, stres, nebo co vlastnì
a je to vùbec možné?
Eugenie Sychrovská .....................................................91


CONTENTS


CONTENTS ...............................................................55
USE OF PROSTHETIC APPLIANCES IN DOGS
Jan Vajc ...............................................................57
RADIATION THERAPY OF THE INTRACRANIAL TUMOR
IN A GERMANY SHEPHERD DOG
Aleš Tomek, Petr Šrenk, Hana Jarešová, Miriam Kleiter ..................62
EXTRACTION OF PERMANENT/LIFETIME TEETH IN
RODENTS AND HARES
Michael Hartmann .......................................................69
THE CAUSE OF PARALYSIS IN CATS OTHER THAN NEUROLOGIC
DISEASE
Sabine Tacke, Martin Kramer, Cetina Thiel, Christine Peppler ...........78
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech Republic
Josef Duben ............................................................83
Czech Union for Nature Conservation
Petr Stýblo ............................................................87
Maltreatment, stress or what in fact, and is that real?
Eugenie Sychrovská .....................................................91