Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 4/2012
č. 4/2012

č. 4/2012 (1)

úterý, 04 prosinec 2012 10:14

Veterinární lékař 4/2012

Napsal(a)

Editorial
František Jelínek ........................................................................................................................161


PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Naše zkušenosti s použitím polypropylenové síťky při řešení perineální hernie
Tereza Zavadilová.........................................................................................................................169

Možnosti digitální radiografie
Martin Zelinka..............................................................................................................................174

PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY
Důležité laboratorní parametry u azotemických pacientů – krev
Peter Kook.................................................................................................................................186

Idiopatická digitální hyperkeratóza u kokršpaněla
Katja Schneider, Jana Leppelt.......................................................................................................191

FOTOGALERIE...........................................................................................................................195

Abstrakta ze zahraničních časopisů...............................................................................................202

ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben................................................................................................................................207

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo..................................................................................................................................212

Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben.................................................................................................................................215

REJSTŘÍKY..................................................................................................................................216

CONTENTS

Editorial
František Jelínek..........................................................................................................................161


REVIEWS
Our experiences with using polypropylene mesh to the closure of perineal hernia
Tereza Zavadilová.........................................................................................................................169

Possibilities of digital radigraphy
Martin Zelinka..............................................................................................................................174

TRANSLATED WORKS
Important laboratory parameters in azotaemic patients – blood
Peter Kook..................................................................................................................................186

Idiopathic digital hyperkeratosis in a cockerspaniel
Katja Schneider, Jana Leppelt.......................................................................................................191

PHOTOGALLERY.........................................................................................................................195
Abstracts from foreign journals.......................................................................................................202
NEWS
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben..................................................................................................................................207

Information from the Czech Union for Nature Conservation
Petr Stýblo..................................................................................................................................212

Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben.................................................................................................................................215

INDEX.........................................................................................................................................216