Tigis

AVN 2021
pondělí, 28 červen 2021 09:18

AVN 2/2021

Napsal(a)

OBSAH

Editorial ....................................................................................................................... 41

Obsah ......................................................................................................................... 43

Přehledné články

Rekurence prim.rn.ch glomerulonefritid po transplantaci ledviny
Kamila Bednářová, Ondřej Viklický ............................................................................. 45

Genetická etiologie onemocnění ledvin – přehled a kazuistiky ve světle
masivního paralelního sekvenování
Irena Uhliariková, Lucie Slámová, Dagmar Štenglová,

Johana Vančurová, Arpád Bóday ................................................................................. 53

Doporučení

Doporučen. k diagnostice chronick.ho onemocněn. ledvin

(odhad glomerul.rn. filtrace a vyšetřov.n. proteinurie)

Tomáš Zima, Jaroslav Racek, Romana Ryšavá,

Věra Čertíková Chábová, Jakub Zieg, Vladimír Tesař,

Ondřej Viklický, Bedřich Friedecký, Zdeněk Kubíček,

Josef Kratochvíla, Daniel Rajdl, Tomáš Šálek,

Marta Kalousová .............................................................................. 62

Doporučen. pro l.čbu COVID-19 u pacientů

po transplantaci ledviny

Tomáš Reischig, Sylvie Dusilová Sulková,

Karel Krejčí, Romana Ryšavá, Soňa Štěpánková,

Vladislav Třeška, Ondřej Viklický .................................................. 72

Dopis redakci

Doc. MUDr. Milan Jaroš, CSc. – 10 let

před stovkou!

Ivan Rychlík, Karolína Krátká ....................................................... 79

 

Editorial ..................................................................................................................................... 41

Contents .................................................................................................................................... 43

Reviews

Recurrence of primary glomerulonephritis after renal transplantation
Kamila Bednářová, Ondřej Viklický .............................................................................. 45

Genetic etiology of kidney disease – overview and case studies in accordance
with massive parallel sequencing
Irena Uhliariková, Lucie Slámová, Dagmar Štenglová,
Johana Vančurová, Arpád Bóday ................................................................................. 53

Recommendations

Recommendations for the diagnosis of chronic kidney disease

(estimation of glomerular filtration and examination of proteinuria)

Tomáš Zima, Jaroslav Racek, Romana Ryšavá,

Věra Čertíková Chábová, Jakub Zieg, Vladimír Tesař,

Ondřej Viklický, Bedřich Friedecký, Zdeněk Kubíček,

Josef Kratochvíla, Daniel Rajdl, Tomáš Šálek,

Marta Kalousová .............................................................................. 62

Recommendation for the treatment of COVID-19

in patients after kidney transplantation

Tomáš Reischig, Sylvie Dusilová Sulková,

Karel Krejčí, Romana Ryšavá, Soňa Štěpánková,

Vladislav Třeška, Ondřej Viklický .................................................. 72

Letter to the editor

Associate professor Milan Jaroš, MD, PhD – ten years

to hundred!

Ivan Rychlík, Karolína Krátká ....................................................... 79

pátek, 16 duben 2021 14:00

AVN 1/2021

Napsal(a)

AVN 1/2021

OBSAH

Editorial ........................................................................................................................................ 1

Obsah
........................................................................................................................................... 3


Přehledné články

Doporučené postupy ČNS a ČHS ČLS JEP pro diagnostiku
a léčbu akutního poškození ledvin u jaterní cirhózy
Karolína Krátká, Pavla Libicherová, Vladimír Tesař,

Jan Šperl, Pavel Trunečka, Radan Brůha, Ivan Rychlík ...................................... 7

Po stopách genetických příčin chronického onemocnění ledvin
Martina Živná, Anthony J. Bleyer, Stanislav Kmoch ............................................ 15

Transplantace ledviny u pacienta pokročilého věku
Soňa Štěpánková, Lenka Malásková .................................................................. 27

Sledování bolesti u dialyzovanýc
Adam Janík, Jana Haluzíková ............................................................................. 32

Rozhovor

prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. ......................................................................... 37

 

Contents

 

Editorial ................................................................................................................ 1

Contents ............................................................................................................... 5

Reviews

Guidelines of the Czech Society of Nephrology and the
Czech Society of Hepatology 
for diagnosisand treatment of acute kidney
injury in liver cirrhosis

Karolína Krátká, Pavla Libicherová, Vladimír Tesař, Jan Šperl,
Pavel Trunečka, Radan Brůha, Ivan Rychlík ......................................................... 7

Finding the genetic causes of chronic kidney disease
Martina Živná, Anthony J. Bleyer, Stanislav Kmoch ............................................. 15

Kidney transplantation in an elderly patient
Soňa Štěpánková, Lenka Malásková ................................................................... 27

Original paper

Monitoring pain of dialyzed patients in arteriovenose fistule
Adam Janík, Jana Haluzíková .............................................................................. 32

Interview

prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc. .......................................................................... 37