Tigis

pátek, 01 prosinec 2017 09:31

AVN 4/2017

Napsal(a)
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)

Editorial.........................................................................................................................173
Původní práce
Faktory ovlivňující výběr dialyzační metody  v České republice
Sylvie Opatrná, Vladimíra Bednářová, Sylvie Dusilová Sulková,
Alena Paříková, Vladimír Tesař, Ondřej Viklický, Marta Nedbálková,
Iva Jordanov Bílková, Jan Opatrný......................................................................................179
Genetická analýza štrukturálnych a signalizačných génov primárneho cília
v tkanivách autozómovo dominantnej polycystickej choroby obličiek
Katarína Skalická, Gabriela Hrčková, Anita Vaská,
Agnes Baranyaiová, Pavol Janega, Zuzana Žilinská,
Dušan Daniš, László Kovác..............................................................................................184
Analýza lékových problémů u pacientů po transplantaci ledvin – kazuistiky
Barbora Vaňková, Josef Malý, Kateřina Malá-Ládová,
Sylvie Dusilová Sulková....................................................................................................191
Abstrakta
39. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti
s medzinárodnou účasťou.................................................................................................202
Zprávy............................................................................................................................218
Rejstříky 2017.................................................................................................................219

 

Editorial.........................................................................................................................173
Original Papers
Factors affecting choice of dialysis modality in the Czech Republic
Sylvie Opatrná, Vladimíra Bednářová, Sylvie Dusilová Sulková, Alena Paříková,
Vladimír Tesař, Ondřej Viklický, Marta Nedbálková,
Iva Jordanov Bílková, Jan Opatrný......................................................................................179
Genetic analysis of the structural and signaling genes
of the primary cilium in the tissues of autosomal
dominant polycystic kidney disease (ADPKD)
Katarína Skalická, Gabriela Hrčková, Anita Vaská,
Agnes Baranyaiová, Pavol Janega, Zuzana Žilinská,
Dušan Daniš, László Kovács.............................................................................................184
Analysis of drug-related problems in patients after kidney transplantation – case reports
Barbora Vaňková, Josef Malý, Kateřina Malá-Ládová,
Sylvie Dusilová Sulková.....................................................................................................191
Abstract
39th Congress of Slovak Nephrology Society with International Participation..........................202
News..............................................................................................................................218
Index 2017......................................................................................................................219

Číst 3241 krát Naposledy změněno čtvrtek, 08 březen 2018 12:26