Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
7. 6. 2012 9:11

Aktuality v nefrologii 2/2012

Napsal(a) 
Rate this item
(0 hlasů)

OBSAH

Editorial .......................................................................................................................................45

Původní práce
Vliv vybraných polymorfizmů MCP-1 a MIP-1a na rozvoj sekundární amyloidózy
Zuzana Potyšová .........................................................................................................................50

Vliv dialyzační léčby na sérové hodnoty matrix-metaloproteináz před a po transplantaci ledviny
Olga Marečková, Vladimír Teplan, Jan Piťha, Marta Kalousová, Tomáš Zíma,
Jelena Skibová, Ondřej Viklický ....................................................................................................54

Pravidelné cvičení ovlivňuje tuk ve svalu měřený MR spektroskopií a kardiovaskulární
riziko po transplantaci ledviny
Vladimír Teplan, Filip Jírů, Milan Hájek, Andrea Mahrová, Klára Švagrová,
Jaroslav Racek, Milena Štollová, Irena Látová, Jana Adamcová .........................................................61

Přehledné práce
Výběr dialyzační metody u pacienta v terminálním stádiu chronického renálního selhání (ESRD)
Alena Paříková ............................................................................................................................72

Rozhovor ....................................................................................................................................75

CONTENTS

Editorial ......................................................................................................................................45
Originial papers
The influence of selected MCP-1 and MIP-1a polymorphisms on development
of secondary amyloidosis
Zuzana Potyšová ........................................................................................................................50

The effect of dialysis on pre- and post-transplant serum matrix-metalloproteinase levels
Olga Marečková, Vladimír Teplan, Jan Piťha, Marta Kalousová, Tomáš Zíma,
Jelena Skibová, Ondřej Viklický ..................................................................................................54

Regular physical activity influences fat in muscle measured by MR spectroscopy
and cardiovascular risk after kidney transplantation
Vladimír Teplan, Filip Jírů, Milan Hájek, Andrea Mahrová, Klára Švagrová, Jaroslav Racek,
Milena Štollová, Irena Látová, Jana Adamcová...............................................................................61

Reviews
Dialysis modality selection in patient with end-stage renal disease (ESRD)
Alena Paříková ..........................................................................................................................72

Interview ...................................................................................................................................75

Last modified on 7. 6. 2012 9:23