Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 3/2012
č. 3/2012

č. 3/2012 (1)

27. 9. 2012 7:01

Aktuality v nefrologii 3/2012

Napsal(a)
Oznámení .....................................................................................................................................81

Přehledné práce
Štítná žláza u chronického onemocnění ledvin (CKD)
Jiří Horáček ..................................................................................................................................86

Původní práce
Vývoj anémie a sekundární hyperparathyreózy u pacientů sledovaných v ČR pro chronické
onemocnění ledvin stádia CKD 2-5
Renata Lažanská, Jiřina Suchanová, Miroslav Ryba, Václav Monhart, Marcela Trojánková,
Jelena Skibová, Sylvie Dusilová Sulková ...........................................................................................92

KDIGO doporučení
KDIGO doporučení pro diagnostiku a léčbu glomerulonefritidy – nejdůležitější doporučení
Vladimír Tesař .............................................................................................................................102

Rozhovor .....................................................................................................................................110
Zprávy
prof. MUDr. Václav Monhart, CSc., sedmdesátníkem
Vladimír Tesař ..............................................................................................................................112

CONTENTS

Announcement ............................................................................................................................ 81

Reviews
Thyroid gland in chronic kidney disease (CKD)
Jiří Horáček ..................................................................................................................................86

Originial papers
Evolution of anemia and secondary hyperparathyroidism
in patients with chronic kidney disease stage 2-5 in Czech Republic
Renata Lažanská, Jiřina Suchanová, Miroslav Ryba, Václav Monhart, Marcela Trojánková,
Jelena Skibová, Sylvie Dusilová Sulková ......................................................................................... 92

KDIGO Guideline
KDIGO Clinical Practice Guideline for Glomerulonephritis – which of them are most
important for the clinical practice?
Vladimír Tesař .............................................................................................................................102

Interview ..................................................................................................................................... 110
News
LAUDATIO: Prof. Vaclav Monhart, MD, PhD.
Vladimír Tesař ..............................................................................................................................112