Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2/2015
2/2015

2/2015 (1)

30. 11. -0001 0:00

Aktuality v nefrologii 2/2015

Napsal(a)

Editorial ....................................................................................................................29

Přehledné články
Laparoskopické zavedení katétrů na peritoneální dialýzu
Michal Kudla ............................................................................................................36

Možnosti léčby chronického selhání ledvin u geriatrických pacientů
Barbora Szonowská...................................................................................................38

Lze snížit mikrozánět u nemocných s chronickým selháním ledvin?
Sylvie Opatrná ......................................................................................................... 43

ISPD guidelines o peritoneální dialýze při akutním
selhání ledvin z pohledu hemodialyzačního lékaře
Sylvie Dusilová Sulková..............................................................................................49

Kazuistiky
Spondylodiscitida u hemodialyzovaných pacientů
Ivana Hrabovská .......................................................................................................56

Zprávy.......................................................................................................................61
Rozhovor.................................................................................................................. 63

CONTENTS

Editorial ...................................................................................................................29
Reviews
Laparoscopic insertion of peritoneal catheter
Michal Kudla ............................................................................................................36

Treatment modality choice for the elderly patients with end-stage renal disease
Barbora Szonowská ..................................................................................................38

Is it possible to decrease microinflammation in chronic kidney disease patients?
Sylvie Opatrná ..........................................................................................................43

ISPD guidelines for peritoneal dialysis in acute kidney injury
– commentary from the hemodialysis physician
Sylvie Dusilová Sulková.............................................................................................. 49

Case report
Spondylodiscitida u hemodialyzovaných pacientů
Ivana Hrabovská ........................................................................................................56

News .......................................................................................................................61
Interview....................................................................................................................63