Tigis

Redakční rada

Vedoucí redaktor:
doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.
Univerzita Karlova, 3. LF, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Praha

Zástupce vedoucího redaktora:
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
Univerzita Karlova, 3. LF, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Praha

Členové:

doc. MUDr. Jan Cendelín, PhD.
UK, LF, Ústav patologické fyziologie, Plzeň

prof. MUDr. Jan Herget, DrSc.
UK, 2. LF, Ústav fyziologie, Praha

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.
UK, JLF, Ústav fyziológie, Martin

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
UK, LF, Ústav fyziologie, Bratislava

prof. MUDr. Bohuslav Ošádal, DrSc.
AV ÈR, Fyziologický ústav, Praha

MUDr. Tomáš Páleníček, PhD.
Národní ústav duševního zdraví a 3. LF, Praha

doc. MUDr. Vladimír Riljak, PhD.
UK, 1. LF, Fyziologický ústav, Praha

prof. MUDr. Aleš Stuchlík, PhD.
Akademie věd ČR, Fyziologický ústav, Praha

Zástupce vydavatele:
Ing.Veronika Köhlerová