Tigis

Redakční rada

Vedoucí redaktor:
doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.
Univerzita Karlova, 3. LF, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Praha

Zástupce vedoucího redaktora:
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
Univerzita Karlova, 3. LF, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Praha

Členové:
prof. MUDr. Jan Herget, DrSc.
UK, 2. LF, Ústav fyziologie, Praha

prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc.
MU, LF, Fyziologický ústav, Brno

prof. MUDr. Sixtus Hynie, DrSc.
UK, 1. LF, Ústav lékařské biochemie, Praha

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.
UK, JLF, Ústav fyziológie, Martin

MUDr. Eva Kellerová, DrSc.
SAV, Ústav normální a patologické fyziológie, Bratislava

prof. RNDr. Jiří Mejsnar, DrSc.
UK, 3. LF, CBO — Oddělení obecné biologie a genetiky, Praha

prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
AV ČR, Fyziologický ústav, Praha

Zástupce vydavatele:
Ing.Veronika Köhlerová