Tigis

Redakční rada

Vedoucí redaktor:
doc. MUDr. Vladimír Riljak, PhD.
Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha


Zástupce vedoucího redaktora:
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
Univerzita Karlova, 3. LF, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Praha

Členové:

doc. MUDr. Jan Cendelín, PhD.
UK, LF, Ústav patologické fyziologie, Plzeň

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
Ústav fyziologie LF UK, Martin

prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
Fyziologický ústav LF UK, Hradec Králové

prof. MUDr. Jan Herget, DrSc.
UK, 2. LF, Ústav fyziologie, Praha

MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
(zapisovatelka a pokladník)
UK, 1. LF, Fyziologický ústav, Praha

doc. MUDr. Jan Mareš, CSc.
UK, 3. LF, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Praha

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
UK, LF, Ústav fyziologie, Bratislava

prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.
AV ČR, Fyziologický ústav, Praha

MUDr. Tomáš Páleníček, PhD.
Národní ústav duševního zdraví a 3. LF, Praha

prof. MUDr. Aleš Stuchlík, PhD.
Akademie věd ČR, Fyziologický ústav, Praha

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.
UK, JLF, Ústav patologickej fyziólogie, Martin

doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
UK, 1. LF, Ústav patologické fyziologie, Praha

 

 

Zástupce vydavatele:
Ing.Veronika Köhlerová