Tigis

1/2018
1/2018

1/2018 (1)

čtvrtek, 16 srpen 2018 11:58

ČSF 1/2018

Editorial..........................................................................................................................1
Přehledné články
Kratochvílová H., Cinkajzlová A., Lacinová Z., Haluzík M.
Tuková tkáň, zánět a metabolické komplikace obezity.........................................................4
Endlicher R., Drahota Z., Stejskalová M., Kalous M., Ryba L., Rychtrmoc D., Červinková Z.
Mitochondriální pór přechodné propustnosti a jeho podíl na rozvoji patologických procesů.... 13
Ošťádal B.
Význam Jana Evangelisty Purkyně pro rozvoj fyziologie kardiovaskulárního systému............22
Zprávy z České fyziologické společnosti J. E. Purkyně................................................24
Zprávy..........................................................................................................................29

 

Editorial...........................................................................................................................1
Reviews
Kratochvílová H., Cinkajzlová A., Lacinová Z., Haluzík M.
Adipose tissue, inflammation and metabolic complications of obesity....................................4
Endlicher R., Drahota Z., Stejskalová M., Kalous M., Ryba L., Rychtrmoc D., Červinková Z.
Mitochondrial permeability transition pore and its role
in development of pathological processes...........................................................................13
Ošťádal B.
The importance of Jan Evangelista Purkyne for the development of cardiovascular physiology. 22
Reports from the Czech Physiological Society..............................................................24
News.............................................................................................................................29