Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 4/2007
č. 4/2007

č. 4/2007 (1)

pátek, 28 leden 2011 15:14

Československá fyziologie 4/2007

Napsal(a)

Editorial ........................................................................................................... 131

Přehledné články

Reiniš S.
Současný stav kvantové teorie vědomí ................................................................ 135

Šimůnková K., Vondra K., Stárka L.
Funkce nadledvin u autoimmunitního diabetu mellitu typu 1
mladých dospělých (young adults) ..................................................................... 139

Holeček V., Rokyta R., Vlasák R.
Gynoidní a androidní obezita .............................................................................. 149

Holeček V., Rokyta R., Stopka P., Vlasák R.
Singletový kyslík (1O2), jeho přeměny a biologické účinky ................................... 152

Různé ............................................................................................................. 158

 

 

 

Editorial .......................................................................................................... 131

Reviews

Reiniš S.
Present state of the quantum theory of consciousness ....................................... 135

Šimůnková K., Vondra K., Stárka L.
Th e Function of Adrenal gland in Diabetes Mellitus Type 1
(Young Adults) ............................................................................................... 139

Holeček V., Rokyta R., Vlasák R.
Gynoid and android obesity ............................................................................. 149

Holeček V., Rokyta R., Stopka P., Vlasák R.
Singlet oxygen (1O2), its conversions and biological interactions ........................ 152

Miscellaneous ............................................................................................... 158