Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 3/2005
č. 3/2005

č. 3/2005 (1)

20. 4. 2011 7:15

Československá fyziologie č. 3/2005

Napsal(a)

Editorial...............................................................................................................................89

Obsah

Přehledné články

J. Bronský, J. Nevoral, R. Průša
Adiponektin - marker insulinové sensitivity..............................................................................92

M. Bucová
Prokalcitonín - prohormón, hormokín, mediátor zápalu, diagnostický a prognostikcý
marker systémového zápalu..................................................................................................97

K. Javorka, M. Javorka
Respiračná sínusová arytmia - mechanizmy a fyziologický význam........................................109

H. Maxová, L. Vajner
Žírné buňky a jejich úloha v procesu tkáňové remodelace.......................................................115

H. Poczatková, M. Rypka, J. Veselý, D. Riegrová
Proteinkináza c(PKC) a její role v metabolismu mastných kyselin a glukózy............................120

Různé...............................................................................................................................125

Contents

Editorial..............................................................................................................................89

Reviews

J. Bronský, J. Nevoral, R. Průša
Adiponectin - marker of insulin sensitivity..............................................................................92

M. Bucová
Procalcitonin - prohormon, hormokine, mediator of inflammation, diagnostic and prognostic
marker of systemic inflammation..........................................................................................97

K. Javorka, M. Javorka
Respiratory Sinus arrhytmia - mechanisms and physiological role..........................................109

H. Maxová, L. Vajner
Mast cells and their role in tissue remodeling.......................................................................115

H. Poczatková, M. Rypka, J. Veselý, D. Riegrová
The role of PKC in the metabolism of free fatty acids and glucose..........................................120

Miscellaneous...................................................................................................................125