Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 1/2006
č. 1/2006

č. 1/2006 (1)

12. 4. 2011 12:08

Československá fyziologie 1/2006

Napsal(a)

Editorial.....................................................................................................................................1

Obsah

Přehledné články

Z. Chvojková, I. Ošťádalová, B. Ošťádal
Odolnost nezralého srdečního svalu k nedostatku kyslíku...............................................................4

J. Javor, M. Buc
Cytokine gene polymorphisms in autoimmune diseases.................................................................14

L. Uherková, H. Poczatková, M. Rypka, J. Veselý
Specifické fosforylace proteinů IRS a jejich úloha v inzulinové signalizaci........................................22

A. Hrabovská, I. Paulíková, P. Kovács
Súčasné poznatky v oblasti štúdia cholínesteráz..........................................................................30

Z. Trunkvalterová, M. Javorka
Symbolická dynamika v analýze variability kardiovaskulárnych parametrov....................................39

Různé.....................................................................................................................................45

Contents

Editorial...................................................................................................................................1

Contents

Reviews

Z. Chvojková, I. Ošťádalová, B. Ošťádal
Tolerance to ischemia of immature myocardium............................................................................4

J. Javor, B. Buc
Cytokine gene polymorfisms in autoimmune diseases..................................................................14

L. Uherková, H. Poczatková, M. Rypka, J. Veselý
Specific phophorylation of IRS proteins and their role in insulin signaling..........................................22

A. Hrabovská, I. Paulíková, P. Kovács
Up-to-date view on cholinesterases.............................................................................................30

Z. Trunkvalterová, M. Javorka
Symbolic dynamics in physiological parameters variability analysis................................................39

Miscellaneous...........................................................................................................................45