Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 2/2006
č. 2/2006

č. 2/2006 (1)

13. 4. 2011 10:16

Československá fyziologie 2/2006

Napsal(a)

Editorial......................................................................................................................................49

Obsah

Přehledné články

P. Štefánik, D. Jurkovičová, O. Križanová
Inozitol 1,4,5-trisfosfátové receptory v mozgovom tkanive a ich modulácia roznymi faktormi................52

L. Fuksa, S. Mičuda, J. Cermanová, E. Brčáková, F. Štaud
Fyziologická funkce MRP2............................................................................................................57

L. Bartošová
Otravy nervové soustavy paralytickými látkami: co o nich víme?......................................................66

A. Tillinger, B. Mravec
Autonómny vervový systém srdca: funkčný význam intrakardiálnych neurónov..................................76

Zprávy.......................................................................................................................................83

Různé.........................................................................................................................................85

Rejstříky 2005.............................................................................................................................89

Contents

Editorial.......................................................................................................................................49

Content

Reviews

P. Štefánik, D. Jurkovičová, O. Križanová
Inositol 1,4,5-Trisphosphate receptors in the brain and its regulationby diverse factors..........................52

L. Fuksa, S. Mičuda, J. Cermanová, E. Brčáková, F. Štaud
Physiological functions of MRP2....................................................................................................57

L. Bartošová
Nerve agents intoxications:what do we know about them?..................................................................66

A. Tillinger, B. Mravec
Autonomic nervous system of the heart. Functional importance of intracardial neurons.........................76

News..........................................................................................................................................83

Miscellaneous...............................................................................................................................85

Indexes 2005................................................................................................................................89