Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 4/2006
č. 4/2006

č. 4/2006 (1)

13. 4. 2011 10:15

Československá fyziologie 4/2006

Napsal(a)
Editorial..........................................................................125

Přehledné články

Jiří Novotný

Stručný přehled transmembránové signalizace
řízené trimérními G-proteiny.............................................128

Zuzana Husková, Ivana Vaněčková, Luděk Červenka
Renin-angiotenzinový systém...........................................138

Kristýna Laurinová, Alena Sumová
Ontogenetický vývoj cirkadiánního systému savců..............148

Rostislav Vorálek
Analýza pohybu ve vztahu k funkčním charakteristikám

horních končetin u mladých hráček volejbalu.................... 155

Martin Haluzík
Receptory aktivované peroxizomovými

proliferátory (PPAR) a inzulinová senzitivita
– experimentální studie...................................................163

Různé
Anna Strunecká
Jak je regulována hladina fosfátu v organizmu?..................169

 

 

Editorial.........................................................................125

Reviews
Jiří Novotný
A brief overview of transmembrane signalling regulated by

trimeric G-proteins..........................................................128

Zuzana Husková, Ivana Vaněčková, Luděk Červenka
The renin-angiotensin system..........................................138

Kristýna Laurinová, Alena Sumová
Development of the mammalian circadian system..............148

Rostislav Vorálek
Movement Analysis as Related to Functional Characteristics

of the Upper Extremities of the Junior Female Volleyball

Players..........................................................................155

Martin Haluzík
Peroxisome proliferator activated receptors (PPAR) and

insulin sensitivity: experimental studies............................163

Varia
Anna Strunecká
Regulation of phosphate level in organism........................169