Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 3/2006
č. 3/2006

č. 3/2006 (1)

13. 4. 2011 11:20

Československá fyziologie 3/2006

Napsal(a)

Editorial.....................................................................................................................................93

Obsah

Přehledné články

Jitka Švíglerová, Jitka Kuncová, Zbyněk Tonar
Experimentální model diabetu 1. typu indukovaný streptozotocinem...................................................96

Otto Kučera, Halka Lotková, Pavla křiváková, Tomáš Roušar, Zuzana Červinková
Modelové systémy pro studium toxického poškození hepatocytů in vitro..........................................103

František Vyskočil
Působení atropinu a diazepamu na savčí nervosvalové ploténce - model jejich ochranného působení
při otravě bojovými a zemědělskými anticholinesterázami................................................................111

Vladimír Riljak, Kateřina Jandová, Miloš Langmeier
Kainát a neurobiologie.................................................................................................................115

Různé.......................................................................................................................................123

Contents

Editorial......................................................................................................................................93

Content

Reviews

Jitka Švíglerová, Jitka Kuncová, Zbyněk Tonar
Streptozotocin-induced model of type 1 diabetes mellitus..................................................................96

Otto Kučera, Halka Lotková, Pavla Křiváková, Tomáš Roušar, Zuzana Červinková
Model systems for study of toxic injury of hepatocytes in vitro......................................................,103

František Vyskočil
The effect of atropine and diazepam on mammalian neuromuscular junction - a model of their
protective action against anticholinesterase-based war and agriculture poisons....................................111

Vladimír Riljak, Kateřina Jandová, Miloš Langmeier
Kainic acid and neurobiolgy..........................................................................................................115

Miscellaneous.............................................................................................................................123