Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 1/2005
č. 1/2005

č. 1/2005 (1)

14. 4. 2011 12:18

Československá fyziologie 1/2005

Napsal(a)

Editiorial.....................................................................................................................................1

Obsah

Přehledné články

V. Cucak, A. Kohút
Úloha repraračných génov pri pľúcnom karcinóme...........................................................................4

S. Hynie, V. Klenerová, S. Štípek
Laureáti Nobelovy ceny za fyziologii nebo lékařství, a chemii za rok 2004;příležitost k ohlédnutí
se za některými objevy v přenosu signálů.....................................................................................11

R. Lichnovská, S. Gwozdziewiczová, J. Hřebíček
Leptin a inzulinová rezistence......................................................................................................17

S. Reiniš, R. F. Holub, P. Smrz
Kvantová hypotéza činnosti mozku a vědomí................................................................................26

Š. Vaculín, R. Rokyta
Automutilace jako projev spontánní neuroapitcké bolesti u zvířat.....................................................32

Zprávy....................................................................................................................................37

Rejstříky..................................................................................................................................42

Contents

Editorial.....................................................................................................................................1

Content

Reviews

V. Cucak, A. Kohút
The role of repair genes in lung carcinoma......................................................................................4

S. Hynie, V. Klenerová, S. Štípek
Laureates of the Nobel Prize for physiologz or medicine and chemistry for 2004;
an opportunity to have a look at some discoveries in signal transmission...........................................11

R. Lichnovská, S. Gwozdziewiczová, J. Hřebíček
Leptin and insulin resistance.........................................................................................................17

S. Reiniš, R. F. Holub, P. Smrz
Quantum hypothesis of brain funcitoning and consciousness............................................................26

Š. Vaculín, R. Rokyta
Selfmutilation in animals as a symptom of spontaneous neuropathic pain...........................................32

News.........................................................................................................................................37

Indexes......................................................................................................................................42