Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 2/2005
č. 2/2005

č. 2/2005 (1)

pondělí, 18 duben 2011 11:45

Československá fyziologie 2/2005

Napsal(a)

Editorial...................................................................................................................................45

Přehledné články

I. Béder
Tvorba, prúdenie a zloženie pľúcnej lymfy...................................................................................48

J. Graban, A. Kohút
Mechanizmy apoptózy T-lymfocytov..........................................................................................54

M. M. Haluzík, M. Haluzík
tuková tkáň a inzulínová rezistence: experimentální využití transgenních myších modelů..................62

J. Slavíková, J. Kuncová, Ml Chottová-Dvořáková, J. Reischig
Neadrenergní necholinergní nervová regulace srdeční činnosti: morfologie a funkce
peptidergní inervace srdce savců...............................................................................................70

Různé
Vzpomínka na J. Axelroda, nositele Nobelovy ceny za fyziologii nebo medicínu za rok 1970, a jeho
odkaz pro dnešní vědu.............................................................................................................78

Vzpomínka - prof. MUDr. Olga Benešová, DrSc. ........................................................................81

Zdeněk Rychter osmdesátníkem (jak jsem ho poznal)..................................................................82

Zprávy...................................................................................................................................83

Contents

Editorial.................................................................................................................................45

Reviews

I. Béder
Formation, circulation and composition of pulmonary lymph.........................................................48

J. Graban, A. Kohút
T-lymphocytes apoptosis mechanisms......................................................................................54

M. M. Haluzík, M. Haluzík
Adipose tissue and insulin resistance: experimental utilization transgenic mice models......................62

J. Slavíková, J. Kuncová, M. Chottová-Dvořáková, J. Reischig
Nonadrenergic noncholinergic regulation of the cardiac performance: morphology and function
of the peptidergic innervation of the mammalian heart.................................................................70

Miscellaneous

A tribute to J. Axelrod, the Nobel prize laureate in physiology or medicine in 1970,
and his legacy to current science..............................................................................................78

A recollection - Prof. MUDr. Olga Benešová, DrSc......................................................................81

Zdeněk Rychter turning 80 (as i knew him)................................................................................82

News....................................................................................................................................83