Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 4/2005
č. 4/2005

č. 4/2005 (1)

20. 4. 2011 9:33

Československá fyziologie č. 4/2005

Napsal(a)

Editorial................................................................................................................................133

Přehledné články

H. Poczatková, M. Rypka, J. Veselý, L. Uherková, K. Červenková
Struktura a aktivace proteinkinázy C (PKC)..............................................................................136

K. Javorka, M. Javorka, I. Tonhajzerová
Možnosti hodnotenia respiračnej sínusovej arytitmie a zvyšovania
parasympatikového vplyvu na srdce.......................................................................................141

R. Rokyta
Patofyziologické principy neuromodulačních metod.................................................................149

R. Stodůlka
Nové směry neuromodulační léčby.........................................................................................153

A. Tillinger, R. Kvetňanský, O. Križanová
Adrenergické receptory a srdce: od génovej expresie po funkciu...............................................156

A. Potáčová, M. Adamcová, M. Štěrba, O. Popelová, V. Geršl
Role matrixových metaloproteináz při srdečním selhání............................................................168

Různé..................................................................................................................................176

Abstrakta.............................................................................................................................181

Informace.............................................................................................................................218

Contents

Editorial..............................................................................................................................133

Reviews

H. Poczatková, M. Rypka, J. Veselý, L. Uherková, K. Červenková
Structure and activation of proteinkinases C (PKCs)................................................................136

K. Javorka, M. Javorka, I. Tonhajzerová
How to evaluate respiratory sinus arrhytmia and to enhance the parasympathetic
cardiac regulation..................................................................................................................141

R. Rokyta
The pathophysiological principles of neuromodulatory methods.................................................149

R. Stodůlka
New methods of neuromodulation treatment.............................................................................153

A. Tillinger, R. Kvetňanský, O. Križanová
Adrenergic receptor in the heart: from gene expression to function.............................................156

A. Potáčová, M. Adamcová, M. Štěrba, O. Popelová, V. Geršl
Role of matrix metalloproteinases in heart failure.......................................................................168

Miscellaneous........................................................................................................................176

Abstracts..............................................................................................................................181

Informations...........................................................................................................................218