Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 1/2004
č. 1/2004

č. 1/2004 (1)

20. 4. 2011 11:59

Československá fyziologie č. 1/2004

Napsal(a)

Editorial.................................................................................................................................1

Přehledné články

J. Hřebíček
PPAR: úloha v homeostáze glukózy a lipidů, v inzulínové rezistenci a v ateroskleróze...................4

I. Riečanský
Extrastriátová area V5 (MT) a její úloha při zpracování zrakového vnímání pohybu........................17

A. Strunecká
Vývoj názorů na funkci šišinky................................................................................................23

R. Važan, I. Béder, J. Styk
Melatonín a srdce..................................................................................................................29

M. Kršiak
Jak dosáhnout pokrok v léčení bolesti opioidy:méně falešných mýtů - méně bolesti....................34

Zprávy..................................................................................................................................39

Varia....................................................................................................................................42

Contents

Editorial................................................................................................................................1

Reviews

J. Hřebíček
PPARs: the role in glucose and lipid homeostasis, insulin resistance and atherosclerosis............4

I. Riečanský
Extrastriate area V5 (MT) and its role in the processing of visual perception of motion.................17

A. Strunecká
Development of the views on the function of the pineal gland......................................................23

R. Važan, I. Béder, J. Styk
Melatonin and the heart..........................................................................................................29

M. Kršiak
How to advance in treating pain with opioids: less myths - less pain...........................................34

News....................................................................................................................................39

Varia.....................................................................................................................................42