Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 2/2004
č. 2/2004

č. 2/2004 (1)

21. 4. 2011 8:33

Československá fyziologie č. 2/2004

Napsal(a)

Editorial...............................................................................................................................45

Přehledné články

R. Mezencev, A. Kohút
Apoptóza, nádorový fenotyp a patogenéza zhubných nádorov...................................................48

J. Velíšková
Účinky pohlavních hormonů na CNS.......................................................................................66

V. Holeček, J. Liška, J. Racek, R. Rokyta
Význam volných radikálů a antioxidantů u sportovní zátěže......................................................76

J. Bronský, K. Kotaška, R. Průša
Ghrelin - struktura, funkce a klinické využití.............................................................................80

Zprávy..................................................................................................................................86

Contents

Editorial..............................................................................................................................45

Reviews

R. Mezencev, A. Kohút
Apoptosis, tumor phenotype and pathogenesis of malignant tumors.........................................48

J. Velíšková
Effects of sex hormones in the CNS......................................................................................66

V. Holeček, J. Liška, J. Racek, R. Rokyta
The significance of freee radicals and antioxidants due to the load induced by sport activity.......76

J. Bronský, K. Kotaška, R. Průša
Ghrelin - structure, function and clinical applications...............................................................80

News..................................................................................................................................86