Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 3/2004
č. 3/2004

č. 3/2004 (1)

21. 4. 2011 11:01

Československá fyziologie č. 3/2004

Napsal(a)

Editorial................................................................................................................................89

Přehledné články

J. Faitová
Fibroblastový růstový faktor-2..................................................................................................92

B. Mravec, A. Kiss
Katecholamíny mozgu: stručná anatómia a účasť v stresovej reakcii a regulácii
kardiovaskulárnej  činnosti....................................................................................................102

M. Franěk
Metabotropní GABAB receptor: historie a současnost..............................................................117

J. Petřek
Aktivita mozku při zpracování jazyka......................................................................................125

Contents

Editorial.................................................................................................................................89

Reviews

J. Faitová
Fibroblast growth factor-2........................................................................................................92

B. Mravec, A. Kiss
The brain catecholamines: brief anatomy and participation in the stress reaction and regulation
of cardiovascular function.......................................................................................................102

M. Franěk
History and the present of metabotropic GABAb receptor.........................................................117

J. Petřek
Brain activity during language processing................................................................................125