Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 4/2004
č. 4/2004

č. 4/2004 (1)

21. 4. 2011 11:30

Československá fyziologie č. 4/2004

Napsal(a)

Editorial...............................................................................................................................133

Přehledné články

A. Kebis, M. Lutterová, M. Kukan, D. Kuba
Ochrana hypotermickej pečene potkana pred poškodením jemnou manipuláciou........................136

J. Židzik, J. Šalagovič, B. Fleischer, I. Kalina
Renín-angiotenzínový systém: molekulárna biológia.................................................................142

J. Plevková, M. Tatár
Mechanizmy ovplyvnenia kašľového reflexu pacientov s rinosinusitídou.......................................152

R. Šlamberová
Opioidní recpeptory CNS: funkce, struktura a distribuce............................................................159

S. Gwozdziewiczová, R. Lichnovská, J. Hřebíček
Tumor nekrotický faktor alfa (TNFa) a inzulinová rezistence.......................................................167

J. Slíva, M. Procházková, T. Doležal
Role cykloooxygenázy při přenosu bolesti v CNS......................................................................176

Contents

Editorial................................................................................................................................133

Reviews

A. Kebis, M. Lutterová, M. Kukan, D. Kuba
Protection of hzpothermic rat liver aganist gentle manipulation injury..........................................136

J. Židzik, J. Šalagovič, B. Fleischer, I. Kalina
Renin-angiotensin system: molecular biology...........................................................................142

J. Plevková, M. Tatár
Mechanisms responsible for couhging in patients with rhinitis....................................................152

R. Šlamberová
Opioid receptors of the CNS: function, structure and distribution................................................159

S. Gwozdziewiczová, R. Lichnovská, J. Hřebíček
Tumor necrosis factor alfa (TNFa) and insulin resistance...........................................................167

J. Slíva, M. Procházková, T. Doležal
The role of cyclooxygenase in pain processing in CNS..............................................................176