Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 3/2007
č. 3/2007

č. 3/2007 (1)

11. 5. 2011 7:27

Československá fyziologie 3/2007

Napsal(a)

Editorial

Přehledné články

Sixtus Hynie, Věra Klenerová
Existuje společný regulační mechanizmus účastnící se při vzniku deprese,
schizofrenie a závislosti na návykových látkách?.......................................................................90

Věra Klenerová, Sixtus Hynie
Existuje vztah mezi stresem, pamětí a silnými emocemi, jako jsou obavy a strach?......................97

Anna Strunecká
Human physiology at the 3rd millenium: The challenge to change...............................................104

Miroslava Beňová, Michal Zeman
Melatonin a melatoninové receptory vo vzťahu ku kardiovaskuárnemu systému.............................109

Milan Štengl
Úloha pomalu aktivujícího opožděného rektifikujícího draslíkového proudu (IKs) v srdeční komorové
repolarizaci..............................................................................................................................119

Různé......................................................................................................................................127

CONTENTS

Editorial

Přehledné články

Sixtus Hynie, Věra Klenerová
Is there any common regulatory mechanism participating on the development of depression,
schizophrenia and drug dependence?..........................................................................................90

Věra Klenerová, Sixtus Hynie
Is there any relationship among stress, memory and strong emotions, as are anxiety and fear?.......97

Anna Strunecká
Human physiology at the 3rd millenium: The challenge to change...............................................104

Miroslava Beňová, Michal Zeman
Melatonin and melatonin receptors in cardiovascular system.......................................................109

Milan Štengl
The role of the slowly activating delayed rectifier potassium current (IKs) in cardiac
ventricular repolarization...........................................................................................................119

Miscellaneous.........................................................................................................................127