Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 1/2007
č. 1/2007

č. 1/2007 (1)

13. 5. 2011 12:17

Československá fyziologie 1/2007

Napsal(a)

Editorial.......................................................................................................1

Přehledné články
David Krýsl
Součansé modely experimentální schemie CNS: fototrombóza a intracerebrální
aplikace endotelinu-I......................................................................................4

Jitka Krátká
Biologické stáčí skeletu a jeho úloha v prevenci osteoporózy...........................10

P. Makovický, Makovický P. ml., V. Kulíšek
Vplyvy genetických faktorov na genézu a rast priečne pruhovaného kostrového
svalového tkaniva..........................................................................................15

Věra Markvantová, Fraqntišek Vožeh
Mikroskopická vyšetření v neuropatofyziologickém výzkumu.............................22

Zprávy..........................................................................................................31
Různé..........................................................................................................40
Rejstříky......................................................................................................42

CONTENTS

Editorial.......................................................................................................1

Přehledné články
David Krýsl
Contemporary models of experimental cerebral ischemia:
photothrombosis and intracerebral application of endothelin-I............................4

Jitka Krátká
Measurement of biological age and its role in osteoporosis precaution..............10

P. Makovický, Makovický P. ml., V. Kulíšek
Effects of genetic factors on genesis and growth of striated skeletal
muscular tissues..........................................................................................15

Věra Markvantová, Fraqntišek Vožeh
Microscopical examination in the neuropathophysiological research ................22

News ......................................................................................................31
Misscellaneous........................................................................................40
Index........................................................................................................42