Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 2/2007
č. 2/2007

č. 2/2007 (1)

18. 5. 2011 10:48

Československá fyziologie 2/2007

Napsal(a)

Editorial................................................................................................................................45

Přehledné články
Makovický P., Makovický P. ml., Zimmermann M.
Primárne a sekundárne malabsorbcie vo veterinárnej teórii i praxi.................................................48

M. Čižmáriková, A. Kohút
DNA reparačný systém - nový cieľ antikancerogénnej liečby.......................................................54

D. Lojková, P. Mareš
Metabotropní glutamátové receptory jako možný cíl antiepileptické terapie.....................................60

J. Kofránek, J. Rusz
Od obrázkových schémat k modelům pro výuku.......................................................................69

Z. Vernerová
Morfologický obraz renálního poškození u hypertnezního modelu transgenních potkanů
(TGR(mRen2)27) pro myší Ren-2 reninový gen........................................................................79

Různé..................................................................................................................................85

CONTENTS

Editorial................................................................................................................................45

Přehledné články
Makovický P., Makovický P. ml., Zimmermann M.
Primary and secondary malabstorption ine the veterinary theory and praxis..................................48

M. Čižmáriková, A. Kohút
DNA repair - a new molecular target of anticancer therapy..........................................................54

D. Lojková, P. Mareš
Metabotropic glutamate receptors as a possible target of antiepileptic therapy...............................60

J. Kofránek, J. Rusz
From graphic charts to educational models...............................................................................69

Z. Vernerová
Morphological characteristic of renal injury in hypertensive rat strain transgenic for the mouse
Ren-2 renin gene (TGR (mRen 2) 27).......................................................................................79

Miscellaneous......................................................................................................................85