Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 2/2011
č. 2/2011

č. 2/2011 (1)

24. 11. 2011 14:38

Československá fyziologie 2/2011

Napsal(a)

Editorial .................................................................................................... 37

Obsah

Přehledné články

Toušková V., Haluzík M.
Inzulinová rezistence a oxid dusnatý: molekulární mechanizmy
a patofyziologické souvislosti ..................................................................... 40

Kaiser R., Dubový P., Haninec P.
Vaskulární endoteliální růstový faktor .......................................................... 48

Púzserová A., Slezák P., Bališ P., Bernátová I.
Stanovenie cievnej reaktivity pomocou drôtikového myografu ......................... 52

Mravec B.
Zápalový reflex: úloha nervus vagus v regulácii imunitných funkcií .................. 57

Zprávy ...................................................................................................... 70

 

 

Editorial .................................................................................................... 37

Contents

Reviews

Toušková V., Haluzík M.
Insulin resistance and nitric oxide: molecular mechanisms and
pathophysiological associations ................................................................. 40

Kaiser R., Dubový P., Haninec P.
Vascular endothelial growth factor .............................................................. 48

Púzserová A., Slezák P., Bališ P., Bernátová I.
Assessment of vascular reactivity by wire myograph .................................... 52

Mravec B.
The inflammatory reflex: the role of the vagus nerve in regulation
of immune functions .................................................................................. 57

News ....................................................................................................... 70