Tigis

Redakční rada

Šéfredaktor:
prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
II. interní klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

Zástupci šéfredaktora:
Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
III. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

Členové
MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D.
Pediatrická klinika Fakultní nemocnice Motol a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Oddělení výživy CPL 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

prof. MUDr. Martin Haluzík, CSc.
III. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
Endokrinologický ústav, Praha

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.
III. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
Pediatrická klinika, Fakultní nemocnice Motol a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc.
Interní klinika Fakultní nemocnice Motol a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
Diabetologická ambulance 1. interní kliniky Fakultní nemocnice, Plzeň

prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.
Endokrinologický ústav, Praha

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
III. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc.
Klinika gerontologická a metabolická Fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové

Zástupce vydavatele:
Ing. Veronika Köhlerová