Tigis

Redakční rada

Šéfredaktor:
Prof. MVDr. František Jelínek, CSc.
Veterinární histopatologická laboratoř, Praha

Členové:
MVDr. Jiří Filip
Veterinární klinika Madridská, Praha

MVDr. Michal Gojda
MEVET spol. s r. o., Praha

MVDr. Hana Kinská
LABVET, Praha

MVDr. Roman Kvapil
Veterinární klinika kolmá s. r. o.,  Praha

MVDr. Dita Nováková, Ph.D.
Veterinární  klinika Erika, Praha

 
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta,
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Praha
 
MVDr. Martin Zelinka
Veterinární klinika pro malá zvířata, Opava
 
MVDr. Pavel Hron
Veterinární klinika Erika, Praha