Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
17. 6. 2013 8:57

Bolest 2/2013

Napsal(a) 
Rate this item
(0 hlasů)

Editorial
Richard Rokyta......................................................................................................................... 53

Přehledné články
Miloslav Kršiak
Průkazy zlepšení terapie bolesti kombinacemi farmak I. Kombinace s paracetamolem ....................60
Stanislav Machart, Jan Lejčko, Jiří Kozák
Neuromodulace z farmakoekonomického hlediska ........................................................................65
Původní práce
Petr Knotek, Helena Knotková
Dynamický model psychologických procesů při chronické bolesti: Teoretická východiska ...............70
Andrea Pokorná, Ivana Eckelová
Efektivita léčby bolesti z pohledu seniorů ...................................................................................77
Dopis redakci
Jolana Marková
Dopis redakci ..........................................................................................................................83

Zprávy

3. severočeský algeziologický den, Ústí nad Labem ...................................................................86
XI. setkání algeziologů v Lázních Bělohrad .................................................................................87
Schůze výboru Czech Headache Society v Brně ........................................................................88
VII. sympozium o léčbě bolesti, Brno, 10.–11. 5. 2013 ................................................................88
Informace ................................................................................................................................90

Editorial
Richard Rokyta ........................................................................................................................ 53
Reviews
Miloslav Kršiak
Evidence for improving pain management with drug combinations I. Paracetamol combinations .......60
Stanislav Machart, Jan Lejčko, Jiří Kozák
Neuromodulation versus pharmacotherapy from cost-effectiviness point of view ..............................65
Original papers
Petr Knotek, Helena Knotková
A dynamic model of psychological processes in chronic pain: theoretical basis .............................70
Andrea Pokorná, Ivana Eckelová
Effectiveness of pain management from the perspective of elderly people (seniors) .........................77
Letter to the editor
Jolana Marková
Letter to the editor ...................................................................................................................83
News
Third northernbohemian algesiological day, Ústí nad Labem ........................................................ 86
Eleven's Algesiological meeting in Spa Bělohrad ........................................................................ 87
The board meeting of Czech Headache Society, Brno ................................................................. 88
Seven's Symposium about the pain treatment, Brno  .................................................................. 88
Informations ............................................................................................................................ 90

Last modified on 22. 3. 2018 12:34