Tigis

pondělí, 04 říjen 2010 15:16

Šéfredaktor:

doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Odd. alergologie a klinické imunologie, Poliklinika prof. Řeháka, SYNLAB Czech s. r. o., Praha

 

Zástupce šéfredaktora:

MUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Odd. klinické imunologie a alergologie, Masarykova Nemocnice o. z., Krajská zdravotní a. s., Ústí nad Labem

 

Členové:

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
Odd. alergologie a klinické imunologie, FN Olomouc

MUDr. Štěpánka Čapková
Dermatologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
Odd. klinickej imunológie a alergológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA
Klinika detí a dorastu, Klinika pneumológie a ftizeológie, Oddelenie klinickej imunológie a alergológie,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica, Martin

RNDr. Vlastimil Král, CSc.
Centrum imunologie a mikrobiologie, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

doc. MUDr. Petr Kučera, PhD.
Odd. alergologie a klinické imunologie, FN Královské Vinohrady, Praha

prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie, LF MU a FN u sv. Anny, Brno

MUDr. Bronislava Novotná, PhD.
Alergologická ambulance, Interní gastro-enterologická klinika, FN Brno

prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.
Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN, Plzeň

prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
Pneumologie, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

MUDr. Ester Seberová
Ordinace alergologie a klinické imunologie, Respiral, s. r. o., Plzeň

prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
IKEM Praha, Subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ, Praha

prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc.
Imunologické odd., Mikrobiologický ústav České akademie věd, Praha

 

Zástupce vydavatele:

Ing. Veronika Köhlerová

 

Číst 4260 krát Naposledy změněno úterý, 11 červen 2019 17:57
Více z této kategorie: « Alergie