Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
epub
pátek, 17 září 2010 12:13

Akce

Napsal(a)

Účast na odborných akcích

 PR BROZURA TIGIS akce OBALKA

BROZURA TIGIS ucast na akcich 20184

 

 

BROZURA TIGIS ucast na akcich 20185

BROZURA TIGIS ucast na akcich 20186

 BROZURA TIGIS ucast na akcich 20187

BROZURA TIGIS ucast na akcich 20188

BROZURA TIGIS ucast na akcich 20189

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201810

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201811

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201812

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201814

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201815

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201816

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201818

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201819

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201822

 BROZURA TIGIS ucast na akcich 201823

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201824

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201825

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201826

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201827

BROZURA TIGIS ucast na akcich 201828

 

 

čtvrtek, 20 leden 2011 10:45

Aktuality v nefrologii 4/2001

Napsal(a)

EDITORIAL
ORIGINÁLNÍ PRÁCE
Transplantace ledviny v IKEM 1966-1998
J. Jirka, I. Reneltová, J. Skibová, Š. Vítko

Význam biochemických markerov kostného metabolizmu a denzitometrického vyšetrenia
u dialyzovaných pacientov
V. Spustová, K. Štefíková, Z. Krivošíková, J. Deák, A. Lehotská, M. R. Hassan, R. Dzúrik

PŘEHLEDNÝ ČLÁNEK
Nutriční strategie u kriticky nemocných s akutní renální dysfunkcí v rámci multiorgánového selhání
léčených kontinuálními eliminačními technikami
I. Novák, R. Rokyta jun., M. Matějovič, A. Kroužecký

INFORMACE
Sekundární hyperparatyreóza a renální osteodystrofie (z přednášek na ERA/EDTA,
Vídeň 24. – 27. 6. 2001)
J. Mareš

Zpráva o IX. kongresu Mezinárodní společnosti pro peritoneální dialýzu (ISPD)
S. Opatrná

OZNÁMENÍ

CONTENTS

EDITORIAL
ORIGINAL PAPERS
Renal Transplantation at IKEM 1966-1998
J. Jirka, I. Reneltová, J. Skibová, Š. Vítko

The Importance of Biochemical Markers of Bone Metabolism and Densitometry in Dialysis Patients
V. Spustová, K. Štefíková, Z. Krivošíková, J. Deák, A. Lehotská, M. R. Hassan, R. Dzúrik

REVIEW
A Nutritional Strategy in Patients with Acute Renal Failure as Part of Multiorgan Failure Treated by
Continuous Elimination Techniques
I. Novák, R. Rokyta Jr., M. Matějovič, A. Kroužecký

CONGRESS NEWS
Secondary Hyperparathyrodism and Renal Osteodystrophy (a Summary of Lectures Presented at
ERA/EDTA, Vienna 24-27 June 2001)
J. Mareš

A Report from the IX. Congress of the Internatinoal Society of Peritoneal Dialysis (ISPD)
S. Opatrná

ANNOUNCEMENTS

EDITORIAL
ORIGINÁLNÍ PRÁCE
Má typ dialyzační membrány vliv na aktivaci T-lymfocytů?
R. Štilec, P. Fixa, D. Vokurková, J. Krejsek

PŘEHLEDNÝ ČLÁNEK
Metabolické odchylky v dětském věku jako podklad urolitiázy
H. Flögelová, P. Geier, S. Hanáková

KAZUISTIKA
AIDS a dialýza
J. Bláha, F. Švára, F. Lopot, S. Sulková, H. Rozsypal, V. Aster, M. Staňková

NOVINKY FIREM
Sledovanie účinnosti, bezpečnosti a tolerancie prípravku s obsahom kalcium karbonátu v liekovej
forme instantný prášok ako viazača fosfátov u pacientov v chronickom hemodialyzačnom programe
B. Grandtnerová, P. Javorský, A. Lehotská, I. Porubec, E. Gregová, L. Katreňáková, S. Korónyi

INFORMACE
1st Postgraduate Training Course EDTA/ERA v Praze
V. Teplan

OZNÁMENÍ

CONTENTS

EDITORIAL
ORIGINAL INVESTIGATION
Does the Type of the Dialysis Membrane Have an Effect on T-lymphocyte Activation? -
R. Štilec, P. Fixa, D. Vokurková, J. Krejsek

REVIEW ARTICLE
Metabolic Abnormalities in Childhood as the Basis for Urolithiasis
H. Flögelová, P. Geier, S. Hanáková

CASE REPORT
AIDS and Dialysis
J. Bláha, F. Švára, F. Lopot, S. Sulková, H. Rozsypal, V. Aster, M. Staňková

NEWS OF THE COMPANIES
Evaluating the Effect, Safety and Tolerability of a Product Containing a Calcium
Carbonate Instant Powder as a Phosphate Binder in Patients on a Chronic
Hemodialysis Program
B. Grandtnerová, P. Javorský, A. Lehotská, I. Porubec, E. Gregová, L. Katreňáková, S. Korónyi

INFORMATION
1st EDTA/ERA Postgraduate Training Course in Prague
V. Teplan

ANNOUNCEMENTS

středa, 19 leden 2011 12:54

Aktuality v nefrologii 1/2001

Napsal(a)