Tigis

Vydavatel:
TIGIS, spol. s r.o.
Pod pramenem 1
140 00 Praha 4
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupce vydavatele:
Ing. Veronika Köhlerová
TIGIS, spol. s r.o.
Kounická 3129/70
100 00 Praha 10
tel.: 274 008 500

Redakční rada

 

1. EXEKUTIVA


Šéfredaktor:
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ústav fyziologie, Praha

Zástupci šéfredaktora:
MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta a FN Motol, Praha; Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace

MUDr. František Neradilek
Poliklinika Prosek, Oddělení rehabilitace a léčby bolesti, Praha

Členové:
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., FCMA
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, IPVZ a VFN–ÚVN Střešovice,
Neurochirurgická klinika, Praha

MUDr. Milan Brychta
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta a FNKV,
Klinika radioterapie a onkologie, Praha

Doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a VFN, Klinika anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny, Centrum pro léčbu bolesti, Praha


MUDr. Jan Lejčko
Univerzita Karlova, LF a FN, KARIM, Centrum bolesti, Plzeň

MUDr. Dana Vondráčková
IPVZ, Praha

MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.
Nemocnice Na Homolce, ARO, Praha

 

2. RADA ODBORNÍKŮ

MUDr. Jolana Marková – bolesti hlavy
Thomayerova nemocnice, Neurologické oddělení, Praha

Prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. – neurologie, rehabilitace
Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury,
Katedra fyzioterapie a algoterapie, Olomouc

MUDr. Daniela Palyzová, CSc. – pediatrie
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta a FNKV,
Klinika dětí a dorostu, Praha

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., FCMA – revmatologie
Revmatologický ústav, Praha

PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. – psychologie
FN Motol, Oddělení klinické psychologie; IPVZ, Praha

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. – anesteziologie
Ostravská univerzita, 1. lékařská fakulta a FN Ostrava,
ARK FN Ostrava

 

3. INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

Prof. Harald Breivik, MD, Ph.D.
University of Oslo, Department of Anaesthesiology,
Rikshospitalet, Norsko

Prof. Peter G. Fedor-Freybergh, M.D., Ph.D.
Psychiatry, Obstretrics and Gynecology, Stockholm, Švédsko

Prof. Maria Adele Giamberardino, MD.
Medicina Interna convenzionato ASL, Itálie

Prof. Dr. med. Hans Georg Kress, EDPM, FFPMCAI
Medizinische Universität Wien, Rakousko

Prof. dr. Bart Morlion, MD, PhD, DEAA, EDPM
Director of the Leuven Centre for Algology & Pain Management,
University Hospitals Leuven, KU, Leuven, Belgie


Prof. Dr. med. Robert F. Schmidt
Universtität Würzburg, Institut für Physiologie, Německo

 

Zástupce vydavatele:
Ing. Veronika Köhlerová

 

Letacek souhlas BOLEST  Bolest kalendar 2021 65x95mm uz tisk Stránka 1

 

Vydavatel:
TIGIS spol. s r.o.
Pod pramenem 1
140 00  Praha 4
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupce vydavatele:
Ing. Veronika Köhlerová
TIGIS spol. s r.o.
Brumovická 998/24
102 00 Praha 10
tel.: 274 008 500
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa redakce:
TIGIS, spol. s r.o.
Brumovická 998/24
102 00 Praha 10
tel.: 274 008 500
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Redakční rada

Pokyny autorům

 

 

Odborný garant:
MUDr. Ester Seberová

Redakce:
Mgr. Miroslav Kovařík
Mgr. Nina Janečková

Externí redaktorka:
PhDr. Jarmila Škubová
tel.: 606 676 082
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Inzerce:
Ing. Veronika Köhlerová
tel.: 274 008 500
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Nina Janečková
tel.: 606 069 717
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Miluše Loudová
tel.: 274 008 507
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podklady pro inzerci:
Jana Banduričová
tel.: 274 008 504
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předplatné časopisu:
Miluše Loudová
tel.: 274 008 507
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupce vydavatele:
Ing. Veronika Köhlerová

Máte-li zájem předplatit si náš časopis za 190 Kč ročně
včetně poštovného pro ČR, pošlete prosím objednávku
na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo můžete volat na
tel.: 274 008 500.

Na obsahu časopisu spolupracují:
Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO)

Odborná garance:
Česká iniciativa pro astma

 

predplatne pro AAB 2020 A6 AAB 4 2019 obalka

Vydavatel:

TIGIS spol. s r.o.
Pod pramenem 1 
140 00  Praha 4
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupce vydavatele:
Ing. Veronika Köhlerová
TIGIS spol. s r.o.
Brumovická 998/24
102 00 Praha 10
tel.: 274 008 500
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa redakce:
TIGIS spol. s r.o.
Brumovická 998/24
102 00 Praha 10
tel.: 274 008 500


Odborný garant:
MUDr. Ester Seberová

Redakční rada


Roční předplatné časopisu
objednávejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Šéfredaktor:
doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Odd. alergologie a klinické imunologie, Poliklinika prof. Řeháka, SYNLAB Czech s. r. o., Praha

Zástupce šéfredaktora:
MUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Odd. klinické imunologie a alergologie, Masarykova Nemocnice o. z., Krajská zdravotní a. s., Ústí nad Labem

Členové:
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
JB Alergo-Imuno, s. r. o., Havířov
Odd. alergologie a klinické imunologie FN a LF OU, Ostrava

MUDr. Štěpánka Čapková
Dermatologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

doc. MUDr. Martin Hrubiško, Ph.D.
Odd. klinickej imunológie a alergológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, Ph.D., MBA
Klinika detí a dorastu, Klinika pneumológie a ftizeológie, Oddelenie klinickej imunológie a alergológie,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica, Martin

RNDr. Vlastimil Král, CSc.
Centrum imunologie a mikrobiologie,Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

MUDr. Irena Krčmová, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové

doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D.
Odd. alergologie a klinické imunologie,FN Královské Vinohrady, Praha

prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie, LF MU a FN u sv. Anny, Brno

prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.
Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN, Plzeň

prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
Pneumologie, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

MUDr. Ester Seberová
Ordinace alergologie a klinické imunologie, Respiral, s. r. o., Plzeň

prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
IKEM Praha, subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ, Praha

prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc.
Imunologické odd., Mikrobiologický ústav České akademie věd, Praha

Zástupce vydavatele:
Ing. Veronika Köhlerová

 

 Obalka Alergie 3 2019 web klopa

Vydavatel:

TIGIS, spol. s r.o.
Pod pramenem 1
140 00  Praha 4
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupce vydavatele:
Ing. Veronika Köhlerová
TIGIS, spol. s r.o.
Brumovická 998/24
102 00 Praha 10
tel.: 274 008 500
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa redakce:
doc. MUDr. Vít Petrů, CSc., šéfredaktor
Stroupežnického 18
150 00 Praha 5 - Smíchov
tel.: +420 277 010 521 (st–pá)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jaroslava Šimoníčková, sekretářka
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Redakční rada

Pokyny autorům

Tohle jsou časopisy pro pacienty...