Tigis

Bolest 1/2019
Bolest 1/2019

Bolest 1/2019 (0)

OBSAH

Editorial

Richard Rokyta ................................................................................................. 1

Obsah ............................................................................................................... 5

Přehledné články

Aleš Kubát
Jóga a chronická bolest pohledem medicíny založené na důkazech .............. 8

Lenka Kocmichová
Zácpa – jak řešit častou komplikaci léčby bolesti .......................................... 13

Původní práce

Róbert Tirpák, Róbert Rapčan, Martin Griger, Juraj Mláka, MiroslavBuriánek,
Ľubomír Poliak, Peter Lenčéš, Michal Matias, Ladislav Kočan

Terapeutické možnosti a technika periradikulární terapiepři
kořenových syndromech .................................................................................. 21

Rudolf Černý, Jaroslav Chýle, Jiří Kozák, Hana Marčišová
Meditace všímavosti v léčbě chronické bolesti ................................................ 29

Iva Holmerová, Anna Beránková, Michal Šteffl, Stefanie Auer
Farmakoterapie bolesti a její ovlivnění kognitivní poruchouv domovech
pro seniory a domovech se zvláštnímrežimem – výsledky
české části studie DEMDATA ........................................................................... 35

Zprávy

Správa z XIX. česko-slovenských a XXV. slovenských
dialógov o bolesti 5.–7. 10. 2017 Banská Bystrica .......................................... 40

MUDr. František Neradilek 80 let .................................................................... 42

Předplatné ...................................................................................................... 44