Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 71
2004
středa, 02 únor 2011 13:22

Bolest suppl. 3/2004

Napsal(a)

Úvod ...................................................................................................................1

Editorial ..............................................................................................................2

Souhrny ..............................................................................................................9
Giamberardino M. A.
Visceral pain: clinical, pathophysiological and therapeutical aspects ........................9
Bejvančický Š., Klimeš M.
Léèba neztišitelné bolesti u bércových vředů ..........................................................9
Broďáni D., Broďániová V.
Biostimulačný laser v liečbě bolesti .......................................................................10
Černý R., Kozák J.
Komplexní regionální bolestivý syndrom: srovnání léčebných
postupů v USA a v ČR .........................................................................................10
Cibulová M.
Komplexná ošetrovatelská starostlivosť o pacienta s bolesťou
na neurochirurgickom oddelení .............................................................................10
Čumlivski R., Redl G.
Význam sestry v léčení pooperační bolesti ............................................................12
Feketová S.
Enzymoterapia v liečbě bolesti ..............................................................................12
Franěk M., Vaculín Š., Beneš V., Masopust V., Rokyta R.
Chronická stimulace motorické mozkové kůry v terapii bolesti .................................12
Fricová J., Podsedníčková J.
Využití intravenózních portů v léčbě chronické bolesti ..............................................13
Gabrhelík T. A., Michálek P.
Radiofrekvenèní léčba bolesti roční zkušenosti .......................................................13
Haklová O., Moráňová K., Hakl L.
Orofaciální bolest – kazuistika ..............................................................................14
Hasarová D., Jakubíková H., Verbovská J.
Podiel strachu na chronifikácii muskuloskeletálnych bolestí ....................................14
Hošek V., Šestáková B., Lejèko J.
Jógou proti chronické bolesti ................................................................................14
Hrazdilová O., Ševčík P., Šerý O.
Vztah polymorfizmu genu pro TNF α, IL-6 a ACE ke vnímání akutní bolesti ...............17
Hrdličková G., Pavlinská D., Verbovská J.
Bierov V blok v liečbe bolesti ................................................................................17
Jančálek R., Dubový P., Novák Z., Chrastina J.
Patofyziologický podklad neuropatické Bolesti ve vztahu k invazivním
léčèebným postupům ............................................................................................17
Kašpárková J., Fessl V.
Neznalost èi lhostejnost aneb léèíme správnì bolest? .............................................18
Klevetová D.
Úloha sestry při monitorování bolesti ve stáří ........................................................18
Kluknavská J., Kulichová M.
Výhody a limitácie transdermálneho buprenorfínu – naše doterajšie skúsennosti........20
Kozák J., Hladišová O., Černý R.
Neuropatická bolest v chronickém stadiu – algeziologický problém ..........................20
Králíková V., Pasteková T.
Neuropatická bolest a jej liečba ............................................................................21
Kubištová E.
Somatoformní bolestivá porucha – kazuistika .........................................................21
Kulichová M., Kluknavská J.
Obtiažne liečitelná Chronická nádorová bolesť – doporučenia ...............................22
Kurzová A., Málek J.,Bendová M., Nosková P., Strunová M.
Preemptivní podání kombinace morfinu a ketaminu u hysterektomií .........................22
Lejčko J., Machart S., Navrátil L.
Spinální pumpa s konstantním průtokem ...............................................................22
Machart S., Lejčko J., SkalkovÁ H., Bejvančický S.
Efekt opakované neurolýzy plexus coeliacus v léčbě bolesti
u nádorů horního břicha .......................................................................................24
Machart S., Lejčko J.
Použití nesteroidních antirevmatik v pooperační analgezii ........................................24
Machartová V.
Chronická bolest a nemoci z povolání ....................................................................24
Machová A., Filausová D.
Odpovídají znalosti zdravotnických pracovníků současným
vědeckým poznatkům o léčbě bolesti? ....................................................................26
Mareš, J.
Jak spolu souvisí kvalita života a bolest u dětí? .......................................................26
Martuliak I.
Vyhodnotenie efektu ličby tlakovými kaudálnymi blokádami
u rôzných skupín pacientov ..................................................................................26
Masopust V., Häckel M., Beneš V.
Efekt aplikace Kortikoidu v prevenci pooperaèní fibrózy při léčbě výhřezu
meziobratlového disku .........................................................................................27
Mixa V.
Současný pohled na pooperační analgézii v dětském věku ........................................27
Navrátil L., Lejčko J.
Možnosti invazivní léčby chronické bolesti při generalizovaném CA rekta .................28
Neradilek F.
Chyby a omyly v léčbě bolesti z pohledu teorie i praxe ............................................28
Novák Z., Chrastina J., Říha I., Brichta J., Zeman T.,
Jančálek R., Mackerle Z., Bartošík T.
Cefalea při expanzích mozkového prostoru a její neurochirurgická léčba ..................29
Opavský J., Dohnalová A.
Rozdíly v hodnocení bolesti mezi pacienty s akutním a chronickým
vertebrogenním algickým syndromem bederního úseku páteøe ................................29
Opavský J., Heilová I.
Výsledky algeziologického vyšetøení a faktory ovlivňující bolest
u pacientů s koxartrózou a gonartrózou .................................................................30
Popperová N., Lengálová E.
Význam sympatikových blokád v léčbě KRBS .........................................................30
Príkazský V., Málek J., Dáňová J., Kurzová A., Skála B.
Prevalence bolesti v populaci ČR ...........................................................................31
Procházka J.
Off-label léèba – situace v zahraničí a u nás ...........................................................32
Rešková I., Houdek M., Krahulík D.
Intratékální terapie baclofenem programovatelnou infuzní pumpou .............................32
Rokyta R.
Evaluace bolesti objektivními metodami .................................................................32
Rybárová D.
Monitorovanie pooperaènej bolesti v budiacej miestnosti .........................................33
Ságová M., Znojová M.
Prevalence chronické bolesti u dialyzovaných pacientù ...........................................33
Skála B.
Jaké jsou postoje praktických lékařů v léčbě bolesti? ..............................................33
Soutnerová I., Vališová Z., Jílková E.
Intraspinální aplikace léků v CLB ve FN v Plzni .......................................................34
Šestáková B., Lejèko J., Skalková H., Machart S., Týblová I.
Chronická bolest ve stáří .....................................................................................34
Šimáček P., Lejsek J.
Současné možnosti „pain managementu" v léčbě pooperační bolesti .........................34
Trnka J.
Interakce transdermálního fentanylu s epidurálnì podaným nalbufinem
– kazuistika ........................................................................................................35
Urgošík D., Liščák R., Vymazal J., Novotný J. jr., Vladyka V.
Léčba esenciální neuralgie trojklaného nervu gama nožem .......................................35
Vališová Z., Jílková E.
Edukační činnost sestry v CLB .............................................................................36
Vlasák R.
Obezita a léčba bolesti .........................................................................................36
Vondráčková D., Pála M.
Komplikace chemoradioterapie nádorů v oblasti hlavy a krku ....................................37
Vrba I.,Kozák J.
Komplikace neuromodulaèní léčby .........................................................................37
Vyklický L.
Úloha kapsaicinového receptoru v mechanizmech nocicepce ...................................38
Yamamotová A.
Nocicepce jako kritérium závažnosti psychických obtíží ..........................................38

BOLEST suppl. 3/2004

Editorial

Souhrny

Giamberardino M. A.
Visceral pain: clinical, pathophysiological and therapeutical aspects

Bejvančický Š., Klimeš M.
Léčba neztišitelné bolesti u bércových vředů

Broďáni D., Broďániová V.
Biostimulačný laser v liečbě bolesti

Černý R., Kozák J.
Komplexní regionální bolestivý syndrom: srovnání léčebných postupů v USA a v ČR

Cibulová M.
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s bolesťou na neurochirurgickom oddelení

Čumlivski R., Redl G.
Význam sestry v léčení pooperační bolesti

Feketová S.
Enzymoterapia v liečbě bolesti

Franěk M., Vaculín Š., Beneš V., Masopust V., Rokyta R.
Chronická stimulace motorické mozkové kůry v terapii bolesti

Fricová J., Podsedníčková J.
Využití intravenózních portů v léčbě chronické bolesti

Gabrhelík T. A., Michálek P.
Radiofrekvenční léčba bolesti roční zkušenosti

Haklová O., Moráňová K., Hakl L.
Orofaciální bolest – kazuistika

Hasarová D., Jakubíková H., Verbovská J.
Podiel strachu na chronifikácii muskuloskeletálnych bolestí

Hošek V., Šestáková B., Lejčko J.
Jógou proti chronické bolesti

Hrazdilová O., Ševčík P., Šerý O.
Vztah polymorfizmu genu pro TNF α, IL-6 a ACE ke vnímání akutní bolesti

Hrdličková G., Pavlinská D., Verbovská J.
Bierov V blok v liečbe bolesti

Jančálek R., Dubový P., Novák Z., Chrastina J.
Patofyziologický podklad neuropatické Bolesti ve vztahu k invazivním léčebným postupům

Kašpárková J., Fessl V.
Neznalost či lhostejnost aneb léčíme správně bolest?

Klevetová D.
Úloha sestry při monitorování bolesti ve stáří

Kluknavská J., Kulichová M.
Výhody a limitácie transdermálneho buprenorfínu – naše doterajšie skúsennosti

Kozák J., Hladišová O., Černý R.
Neuropatická bolest v chronickém stadiu – algeziologický problém

Králíková V., Pasteková T.
Neuropatická bolest a jej liečba

Kubištová E.
Somatoformní bolestivá porucha – kazuistika

Kulichová M., Kluknavská J.
Obtiažne liečiteľná Chronická nádorová bolesť – doporučenia

Kurzová A., Málek J.,Bendová M., Nosková P., Strunová M.
Preemptivní podání kombinace morfinu a ketaminu u hysterektomií

Lejčko J., Machart S., Navrátil L.
Spinální pumpa s konstantním průtokem

Machart S., Lejčko J., SkalkovÁ H., Bejvančický S.
Efekt opakované neurolýzy plexus coeliacus v léčbě bolesti u nádorů horního břicha

Machart S., Lejčko J.
Použití nesteroidních antirevmatik v pooperační analgezii

Machartová V.
Chronická bolest a nemoci z povolání

Machová A., Filausová D.
Odpovídají znalosti zdravotnických pracovníků současným vědeckým poznatkům o léčbě bolesti?

Mareš, J.
Jak spolu souvisí kvalita života a bolest u dětí?

Martuliak I.
Vyhodnotenie efektu ličby tlakovými kaudálnymi blokádami u rôzných skupín pacientov

Masopust V., Häckel M., Beneš V.
Efekt aplikace Kortikoidu v prevenci pooperační fibrózy při léčbě výhřezu meziobratlového disku

Mixa V.
Současný pohled na pooperační analgézii v dětském věku

Navrátil L., Lejčko J.
Možnosti invazivní léčby chronické bolesti při generalizovaném CA rekta

Neradilek F.
Chyby a omyly v léčbě bolesti z pohledu teorie i praxe

Novák Z., Chrastina J., Říha I., Brichta J., Zeman T., Jančálek R., Mackerle Z., Bartošík T.
Cefalea při expanzích mozkového prostoru a její neurochirurgická léčba

Opavský J., Dohnalová A.
Rozdíly v hodnocení bolesti mezi pacienty s akutním a chronickým vertebrogenním algickým syndromem bederního úseku páteře

Opavský J., Heilová I.
Výsledky algeziologického vyšetření a faktory ovlivňující bolest u pacientů s koxartrózou a gonartrózou

Popperová N., Lengálová E.
Význam sympatikových blokád v léčbě KRBS

Príkazský V., Málek J., Dáňová J., Kurzová A., Skála B.
Prevalence bolesti v populaci ČR

Procházka J.
Off-label léčba – situace v zahraničí a u nás

Rešková I., Houdek M., Krahulík D.
Intratékální terapie baclofenem programovatelnou infuzní pumpou

Rokyta R.
Evaluace bolesti objektivními metodami

Rybárová D.
Monitorovanie pooperačnej bolesti v budiacej miestnosti

Ságová M., Znojová M.
Prevalence chronické bolesti u dialyzovaných pacientů

Skála B.
Jaké jsou postoje praktických lékařů v léčbě bolesti?

Soutnerová I., Vališová Z., Jílková E.
Intraspinální aplikace léků v CLB ve FN v Plzni

Šestáková B., Lejčko J., Skalková H., Machart S., Týblová I.
Chronická bolest ve stáří

Šimáček P., Lejsek J.
Současné možnosti „pain managementu" v léčbě pooperační bolesti

Trnka J.
Interakce transdermálního fentanylu s epidurálně podaným nalbufinem – kazuistika

Urgošík D., Liščák R., Vymazal J., Novotný J. jr., Vladyka V.
Léčba esenciální neuralgie trojklaného nervu gama nožem

Vališová Z., Jílková E.
Edukační činnost sestry v CLB

Vlasák R.
Obezita a léčba bolesti

Vondráčková D., Pála M.
Komplikace chemoradioterapie nádorů v oblasti hlavy a krku

Vrba I.,Kozák J.
Komplikace neuromodulační léčby

Vyklický L.
Úloha kapsaicinového receptoru v mechanizmech nocicepce

Yamamotová A.
Nocicepce jako kritérium závažnosti psychických obtíží

BOLEST č. 1/2004

Editorial

Přehledný článek s původními nálezy
I. Vrba , M. Barták, J. Kozák: Periferní nervová stimulace

Původní práce
M. Tichý, J. Kraus, D. Hořínek, M. Vaculík: Selektivní zadní rhizotomie v léčbě těžké formy spasticity u dětské mozkové obrny
K. Křikava, K. Kalla, A. Yamamotová, R. Rokyta: Bolest jako příčina biochemických změn u onemocnění žlučníku
V. Masopust, M. Häckel, V. Beneš, F. Charvát, M. Vrabec: Pooperační epidurální fibróza
V. Masopust, M. Häckel, S. Ostrý, D. Netuka, V. Beneš, M. Vrabec: Hodnocení některých vstupních indikačních kritérií ve vztahu k výsledku chirurgické léčby nemocných s výhřezem meziobratlové ploténky

Kalendář vědeckých akcí
Pokyny autorům

CONTENTS

Editorial

Reviews
M. Franěk: Pain Perception in Opioid Receptor Knockout Mice
P. Cvrček: Placebo and its Role in Pain Relief A Review Article with Original Findings
I. Vrba , M. Barták, J. Kozák: Peripheral Nerve Stimulation

Original Papers
M.Tichý, J. Kraus, D. Hořínek, M. Vaculík: Selective Posterior Rhizotomy in the Treatment of Severe Spasticity in Cerebral Palsy
K. Křikava, K. Kalla, A. Yamamotová, R. Rokyta: Pain as a Causal Factor of Biochemical Changes in the Blood Plasma in Patients with Gallbladder Diseases
V. Masopust, M. Häckel, V. Beneš, F. Charvát, M. Vrabec: Postoperative Epidural Fibrosis
V. Masopust, M. Häckel, S. Ostrý, D. Netuka, V. Beneš, M. Vrabec: Assessment of Some Initial Indication Criteria as Related to the Outcome of Surgical Treatment with Intravertebral Disc Herniation

Informations
Instructions to Authors

Bolest suppl. 2/2004

Editorial ................................................................................. 1

Přehledné články
M. Häckel, P. Barsa, V. Masopust:
Výhřez meziobratlové ploténky – doporučení
ke klasifikaci v rámci diskopatie
.............................................. 8
P. Barsa, M. Häckel:
Systém „červených praporků" v diagnostice
a terapii bolesti zad
.............................................................. 15

Komentáře
Komentáře ke článku Systém „červených praporků"
v diagnostice a terapii bolesti zad
O. Keller
............................................................................. 20
J. Kozák ............................................................................. 22
D. Vondráčková .................................................................... 25
I. Vrba ................................................................................. 27
B. Skála .............................................................................. 32
R. Honzák............................................................................ 34

 

Editorial ..................................................................................1

Reviews
M. Häckel, P. Barsa, V. Masopust:
Intervertebral Disc Herniation – Recommendations
and Classification of Lumbar Disc Pathology
............................ 8
P. Barsa, M. Häckel:
„Red Flags" in the Diagnosis and Treatment
of the Low Back Pain
............................................................ 15

Commentary
Commentary to the Article „Red Flags" in the Diagnosis
and Treatment of the Low Back Pain
O. Keller
.............................................................................. 20
J. Kozák .............................................................................. 22
D. Vondráčková .................................................................... 25
I. Vrba ................................................................................. 27
B. Skála .............................................................................. 32
R. Honzák............................................................................ 34

Bolest 2/2004

Editorial ......................................................................................... 69

Přehledné články
J. Tichý:
Fantomové pocity u transverzálních lézí míšních
............................... 76
K. Bernášková, R. Rokyta:
Mechanismy neuropatické bolesti a účinek antiepileptik
(antikonvulziv)
................................................................................ 83
M. Olejárová:
Lokální nesteroidní antirevmatika ve světle
evidence-based medicine
................................................................ 93

Původní práce
M. Hakl, R. Hřib:
Výsledky sledování FEN-PAIN-1 u neonkologické bolesti,
jejich analýza a komentář
............................................................... 100

Původní práce – kazuistika
P. Michálek, I. Vrba, K. Mareš:
Radiofrekvenční termoléze splanchnických nervů u pacienta
s karcinonem pankreatu – kazuistika
.............................................. 106

Historie bolesti
I. Vrba, L. Strouhalová:
Historie bolesti: Teorie bolesti – 2. část ........................................... 110
Zprávy .......................................................................................... 113

Editorial ......................................................................................... 69

Reviews
J. Tichý:
Phantom Sensations in Spinal Cord Lesions
..................................... 76
K. Bernášková, R. Rokyta:
The Mechanisms of Neuropathic Pain and Mode of Action
of Antiepileptics (Anticonvulsants)
.................................................... 83
M. Olejárová:
Local nonsteroidal antiiflamatory drugs from the point of view
of evidence-based medicine
............................................................. 93

Original Papers
M. Hakl, R. Hřib:
The Results of the Study of FEN-PAIN-1 in Nonocological Pain,
their Analysis and Commentary
...................................................... 100

Original Papers – Casuistic
P. Michálek, I. Vrba, K. Mareš:
Radiofrequency Thermolesion of Splanchnic Nerves in the Patient
with Pancreatic Cancer – Casuistic
................................................ 106

History of Pain
I. Vrba, L. Strouhalová:
The History of Pain: The Theory of Pain - Part II
............................... 110
News ............................................................................................113

Bolest 3/2004

Editorial .................................................................................. 121
Přehledné články
Omar Šerý, Olga Hrazdilová, Pavel Ševčík
Může být vnímání bolesti ovlivněno geneticky?
............................ 128
Alena Večeřová-Procházková
Účelné kombinace psychofarmak a analgetik
............................. 135
Alena Večeřová-Procházková
Psychofarmaka v léčbě bolesti
.................................................. 143
Ivan Vrba
Možnosti léčby chronické bolesti lékovými
náplasťovými formami
............................................................... 151
Ivan Vrba, Jiří Chrobok, Ivana Štětkářová
Možnosti diagnostiky failed back surgery syndromu
.................... 157

Původní články
Václav Masopust, Vladimír Beneš, Bernard Pollin,
Richard Rokyta
Stimulace motorické mozkové kůry – indikační selhání
............... 165

Původní práce – kazuistika
Václav Masopust, Vladimír Beneš
Neurogenní hypertenze a neuralgietrigeminu – kazuistika
............ 168

Historie bolesti
Ivan Vrba
Historie chirurgie bolesti
........................................................... 172
Zprávy ..................................................................................... 177

 

Editorial ....................................................................................121

Reviews
Omar Šerý, Olga Hrazdilová, Pavel Ševčík
Can be pain perception genetically influenced?
............................128
Alena Večeřová-Procházková
Useful combinations of psychopharmacs
and analgesics
......................................................................... 135
Alena Večeřová-Procházková
Psychofarmacs in the treatment of pain
..................................... 143
Ivan Vrba
Possibilities of pain treatment by transdermal
delivery systems
...................................................................... 151
Ivan Vrba, Jiří Chrobok, Ivana Štětkářová
Diagnostic evaluation of failed back surgery syndrome
..................157

Original papers
Václav Masopust, Vladimír Beneš, Bernard Pollin,
Richard Rokyta
Motor cortex stimulation – Failure of indication
............................ 165

Original Papers – Casuistic
Václav Masopust, Vladimír Beneš
The neurogenic hypertension and the trigeminae
neuralgia – case report
............................................................. 168

History of Pain
Ivan Vrba
History of the surgery of pain
..................................................... 172
News ....................................................................................... 177

Bolest 4/2004

Editorial ...........................................................................................193
Přehledné články
Rudolf Kotas, Zdeněk Ambler
Trigeminové autonomní bolesti hlavy
.................................................. 202
Jaroslava Raudenská
Psychosomatická medicína a chronická bolest
.................................. 210
Jiří Mareš, Jana Marešová
Bolest a kvalita života u dětí
............................................................. 215
Ivan Vrba, Jiří Chrobok, Ivana Štětkářová
Možnosti léčby failed back surgery syndromu
.................................... 225

Původní články
Zdeněk Bělík
Léčba bolesti po náhradách velkých kloubů
....................................... 233

Historie bolesti
Ivan Vrba
Historie faciální bolesti
.................................................................... 237

Z literatury ..................................................................................... 240
Zprávy ........................................................................................... 242
Informace ...................................................................................... 250

Editorial ........................................................................................ 193
Reviews
Rudolf Kotas, Zdeněk Ambler
Trigeminal autonomic cephalgias
.................................................... 202
Jaroslava Raudenská
Psychosomatic medicine and chronic pain
...................................... 210
Jiří Mareš, Jana Marešová
Pain and Quality of Life in Children
.................................................. 215
Ivan Vrba, Jiří Chrobok, Ivana Štětkářová
Possibilities of FBSS treatment
...................................................... 225

Original papers
Zdeněk Bělík
Pain treatment after the replacement of big joints
............................. 233

History of Pain
Ivan Vrba
History of the facial pain
................................................................. 237

From the literature ......................................................................... 240
News ............................................................................................ 242
Informations .................................................................................. 250

Bolest SUPPL. 1/2004

Editorial .............................................................................................. 1
Metodické pokyny pro farmakoterapii nádorové bolesti ............................ 4
Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické
nenádorové bolesti
............................................................................... 9

Editorial ............................................................................................... 1
Methodical Instructions for Pharmacotherapy
of Malignant Pain
.................................................................................. 4
Methodical Instructions for Pharmacotherapy of Acute
and Chronic Non-Malignant Pain
............................................................ 9