Tigis

BOLEST 2/2017
BOLEST 2/2017

BOLEST 2/2017 (1)

BOLEST 2/2017

Editorial
Richard Rokyta........................................................................................................................... 49

Přehledné články

Jiří Klempíř, Olga Klempířová
Komplexní přístup k bolesti u roztroušené sklerózy......................................................................... 57
Taťána Šrámková
Sexuální poruchy u nemocných
s roztroušenou sklerózou mozkomíšní............................................................................................68
Irena Závadová, Eva Hegmonová
Léčba bolesti u umírajících pacientů.............................................................................................. 76
Původní práce
Jan Procházka
Descendentní GABA-ergní inhibice v léčbě bolesti – je něco nového?
Naše 20leté zkušenosti............................................................................................................... 80
Martin Griger, Juraj Mláka
Technické aspekty epiduroskopie................................................................................................. 89
Firemní oznámení
2. kadaverový workshop se zaměřil na intervenční techniky léčby bolesti ......................................... 97
Zprávy

7. severočeské algeziologické dny konané 31. 3.–1. 4. 2017........................................................... 99
66. zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb.......................................................................... 100
Peripheral neuropathies...............................................................................................................102
Schůze výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP 19. 5. 2017, Mikulov..............................................102
Informace.................................................................................................................................104

Editorial

Richard Rokyta........................................................................................................................... 49
Reviews
Jiří Klempíř, Olga Klempířová
The complex approach to treatment of pain in multiple sclerosis...................................................... 57
Taťána Šrámková
Sexual dysfunction in patients with multiple sclerosis..................................................................... 68
Irena Závadová, Eva Hegmonová
Management of pain in imminently dying patients........................................................................... 76
Original papers

Jan Procházka
Descendent GABA-ergic inhibition in pain therapy – are there any news? Our 20 years experiences... 80
Martin Griger, Juraj Mláka
Technical aspects of epiduroscopy................................................................................................ 89
News
7th North-Bohemia algesiological days 31. 3.–1. 4. 2017................................................................ 99
New laws concerning the specialisation of algesiology....................................................................100
Peripheral neuropathies...............................................................................................................102
The meeting of the board of Czech Pain Society 19. 5. 2017, Mikulov.............................................. 102
Informations...........................................................................................................................104