Tigis

pondělí, 04 říjen 2010 15:16

Šéfredaktor:
doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.
Odd. alergologie a klinické imunologie, Poliklinika prof. Řeháka, SYNLAB Czech s. r. o., Praha

Zástupce šéfredaktora:
MUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Odd. klinické imunologie a alergologie, Masarykova Nemocnice o. z., Krajská zdravotní a. s., Ústí nad Labem

Členové:
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Ústav imunologie 2. LF UK a FN Motol, Praha

doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
JB Alergo-Imuno, s. r. o., Havířov
Odd. alergologie a klinické imunologie FN a LF OU, Ostrava

MUDr. Štěpánka Čapková
Dermatologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

doc. MUDr. Martin Hrubiško, Ph.D.
Odd. klinickej imunológie a alergológie, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, Ph.D., MBA
Klinika detí a dorastu, Klinika pneumológie a ftizeológie, Oddelenie klinickej imunológie a alergológie,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica, Martin

RNDr. Vlastimil Král, CSc.
Centrum imunologie a mikrobiologie,Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

MUDr. Irena Krčmová, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové

doc. MUDr. Petr Kučera, Ph.D.
Odd. alergologie a klinické imunologie,FN Královské Vinohrady, Praha

prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie, LF MU a FN u sv. Anny, Brno

prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.
Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN, Plzeň

prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.
Pneumologie, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

MUDr. Ester Seberová
Ordinace alergologie a klinické imunologie, Respiral, s. r. o., Plzeň

prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.
IKEM Praha, subkatedra alergologie a klinické imunologie IPVZ, Praha

prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc.
Imunologické odd., Mikrobiologický ústav České akademie věd, Praha

Zástupce vydavatele:
Ing. Veronika Köhlerová

 

Číst 5226 krát Naposledy změněno středa, 13 leden 2021 09:41
Více z této kategorie: « Alergie