Tigis

Redakční rada

1. EXEKUTIVA


Šéfredaktor:
Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Praha

Zástupci šéfredaktora:
MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta a FN Motol, Praha; Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů při Klinice rehabilitace

MUDr. František Neradilek
Poliklinika Prosek, Oddělení rehabilitace a léčby bolesti, Praha

Členové:
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, IPVZ a ÚVN Střešovice; Neurochirurgická klinika, Praha

MUDr. Milan Brychta
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta a FNKV; Klinika radioterapie a onkologie, Praha

Doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta a VFN, Klinika anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny, Centrum pro léčbu bolesti, Praha

MUDr. Jan Lejčko
Univerzita Karlova, LF a FN, KARIM, Centrum bolesti, Plzeň 

MUDr. Dana Vondráčková
FN Bulovka, Centrum pro léčbu bolesti; IPVZ, Praha

MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.
Nemocnice Na Homolce, ARO, Praha

 

2. RADA ODBORNÍKŮ

MUDr. Jolana Marková – bolesti hlavy
Fakultní Thomayerova nemocnice, Neurologická klinika IPVZ, Praha

Prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. – neurologie, rehabilitace
Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Katedra fyzioterapie a algoterapie, Olomouc

MUDr. Daniela Palyzová, CSc. – pediatrie
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta a FNKV, Klinika dětí a dorostu, Praha

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. – revmatologie
Revmatologický ústav, Praha

PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. – psychologie
FN Motol, Oddělení klinické psychologie; IPVZ, Praha

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. – anesteziologie
Masarykova univerzita, Lékařská fakulta a FN Brno; Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Brno

 

3. INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

Prof. Harald Breivik, MD, Ph.D.
University of Oslo, Department of Anaesthesiology, Rikshospitalet, Norsko

Prof. Peter G. Fedor-Freybergh, M.D., Ph.D.
Psychiatry, Obstretrics and Gynecology, Stockholm, Švédsko

Prof. Maria Adele Giamberardino MDE.
Medicina Interna convenzionato ASL, Itálie

Prof. Dr. med. Robert F. Schmidt
Universtität Würzburg, Institut für Physiologie, Německo

 

Zástupce vydavatele:
Ing. Veronika Köhlerová