Tigis

BOLEST supplementum 1/2017
BOLEST supplementum 1/2017

BOLEST supplementum 1/2017 (1)

Bolest supplementum 1/2017

Editorial
Richard Rokyta............................................................................................................1
Farmakoterapie bolesti u specifických bolestivých syndromů
Farmakoterapie bolestí zad...........................................................................................3
Farmakoterapie bolesti kloubů.......................................................................................4
Farmakoterapie KRBS..................................................................................................4
Farmakoterapie běžných krátkodobých bolestí................................................................5
Farmakoterapie fibromyalgie a myofasciálních bolestí......................................................6
Farmakoterapie nenádorové průlomové bolesti.................................................................7
Farmakoterapie diabetické polyneuropatie......................................................................8
Farmakoterapie CIPN (polyneuropatie indukované chemoterapií).......................................9
Farmakoterapie bolesti u rizikových skupin pacientů a u dětí
Farmakoterapie bolestí u renální a hepatální insuficience................................................10
Farmakoterapie bolesti během gravidity a laktace...........................................................11
Farmakoterapie bolestí u seniorů..................................................................................13
Farmakoterapie bolestí u dětí.......................................................................................14
Specifické postupy ve farmakoterapii bolesti
Titrace analgetické léčby.............................................................................................16
Nastavení analgetické léčby u opioid-naivního pacienta...................................................16
Rotace opioidu a duální opioidní léčba...........................................................................17
Vysazení a indikace k ukončení léčby opioidy...............................................................18
Léčba nežádoucích účinků analgetické léčby.................................................................19
Literatura..................................................................................................................20