Tigis

2017

CSF 2/2017

Editorial.................................................................................................................. 37
Přehledné články
Rokyta R., Holeček V.
Neurodegenerativní choroby z hlediska volných radikálů............................................... 40
Holubová A., Šlamberová R.
Drogová závislost a perinatální stres........................................................................... 46
Chvátal A.
Výzkum struktury nervové tkáně IV:
od Heinricha Waldeyera (1836–1921) k Franzovi Bollovi (1849–1879).............................. 52
Zprávy .................................................................................................................... 70
Rejstříky 2017 ......................................................................................................... 72

 

Editorial...................................................................................................................37
Reviews
Rokyta R., Holeček V.
Neurodegenerative diseases in the view od free radicals................................................40
Holubová A., Šlamberová R.
Drug addiction and perinatal stress.............................................................................46
Chvátal A.
Revealing the structure of the nervous tissue IV.:
From Heinrich Waldeyer (1836–1921) to Franz Boll (1849–1879)...................................52
News......................................................................................................................70
Index 2017..............................................................................................................72

 

CSF 1/2017

Editorial......................................................................................................................1
Přehledné články
Doul J., Charvátová Z.
Kardioprotektivní intervence a stavy zvýšené odolnosti
myokardu k ischemii.....................................................................................................4
Jiráková K., Jendelová P.
Zobrazování transplantovaných buněk in vivo pomocí magnetické rezonance.....................18
Křenková K., Haluzík M., Haluzík M.
Obezita, tuková tkáň a zánět........................................................................................26
Zprávy.......................................................................................................................34

Editorial......................................................................................................................1
Reviews
Doul J., Charvátová Z.
Cardioprotective interventions and increased
myocardial tolerance to ischemia...................................................................................4
Jiráková K., Jendelová P.
Magnetic resonance imaging of transplanted cells..........................................................18
Křenková K., Haluzík M., Haluzík M.
Obesity, adipose tissue and inflammation......................................................................26
News.........................................................................................................................34