Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2012
středa, 21 listopad 2012 13:02

ČS Fyziologie 2/2012

Napsal(a)
Editorial .........................................................................................................33

Přehledné články

Zálešák M., Styk J., Ledvényiová V., Čárnická S., Nemčeková M., Ravingerová T.
Prítomnosť rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení u stredoškolskej
mládeže v dvoch rôznych regiónoch Slovenska ..................................................36

Žofková I.
Neuro-skeletární biologie a její význam pro klinickou osteologii ............................41

Pometlová M., Nohejlova K., Šlamberová R.
Některé problémy behaviorálního testování .........................................................45

Žaloudíková M.
NADPH-oxidáza a produkce reaktivních sloučenin kyslíku makrofágy ...................51

Zprávy .............................................................................................................57

Rejstřík ...........................................................................................................64

 

CONTENTS

Editorial ..........................................................................................................33

Reviews

Zálešák M., Styk J., Ledvényiová V., Čárnická S., Nemčeková M., Ravingerová T.
Presence of cardiovascular risk factors in secondary
school students in two Slovak regions ...............................................................36

Žofková I.
Neuro-skeletal biology and its importance for clinical osteology ...........................41

Pometlová M., Nohejlova K., Šlamberová R.
Selected problems of behavioral tests ...............................................................45

Žaloudíková M.
NADPH-oxidase and the reactive oxygen species
production by macrophages .............................................................................51

News .............................................................................................................57

Index .............................................................................................................64

pondělí, 14 květen 2012 08:29

Československá fyziologie 1/2012

Napsal(a)

Editorial ........................................................................................................... 1

Obsah ............................................................................................................. 2

Přehledné články

Mizera R.
Patofyziologie vzniku plicní hypertenze po akutní plicní embolii ............................. 4

Kaiser R., Haninec P.
Degenerace a regenerace periferního nervu .......................................................... 9

Tománková H., Mysliveček J.
Regulace receptorů spřažených s G proteiny ..................................................... 15

Maxová H.
Experimentální modely a nové přístupy v léčbě plicní hypertenze ......................... 24

Zprávy ............................................................................................................ 30

Rejstřík .......................................................................................................... 32

 

 

Editorial ........................................................................................................... 1

Contain ............................................................................................................ 2

Reviews

Mizera R.
Pathophysiology of development of pulmonary hypertension after
acute pulmonary embolism ............................................................................... 4

Kaiser R., Haninec P.
Degeneration and regeneration of the peripheral nerve .......................................... 9

Tománková H., Mysliveèek J.
Regulation of receptors coupled to G proteins (GPCRs) ...................................... 15

Maxová H.
Experimental models and new approaches to the treatment
of pulmonary hypertension ............................................................................... 24

News ............................................................................................................. 30

Index ............................................................................................................. 32