Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2016
pátek, 09 prosinec 2016 09:53

ČSF 2/2016

Napsal(a)

Editorial....................................................................................................... 53
Přehledné články
Chvátal A.
Jan Evangelista Purkyně a jeho přístroje pro mikroskopický výzkum.................. 56
Holeček V., Rokyta R.
Chronický únavový syndrom........................................................................... 69
Slavíková J., Mistrová E., Dvořáková Chottová M.
Diabetická kardiomyopatie: patofyziologické mechanismy
strukturních a funkčních změn........................................................................ 75
Miličková M., Žákovská A., Chlíbková D.
Vliv fyzické zátěže na vybrané imunitní a fyziologické parametry........................ 84
Makovický P., Čaja F., Vodičková L., Makovický P.,
Červinková M., Juhász A., Samasca G., Vodička P.
MutL protein homolog 1 (MLH1) v adenokarcinomech
tlustého střeva psů: minireview........................................................................ 88
Zprávy......................................................................................................... 94
Rejstřík 2016................................................................................................ 99

 

Editorial....................................................................................................... 53
Reviews
Chvátal A.
Jan Evangelista Purkyně and his instruments for microscopic research.............. 56
Holeček V., Rokyta R.
Chronic fatigue syndrome.............................................................................. 69
Slavíková J., Mistrová E., Dvořáková Chottová M.
Diabetická kardiomyopatie: patofyziologické mechanismy
strukturních a funkčních změn........................................................................ 75
Miličková M., Žákovská A., Chlíbková D.
The influence of physical load on the propriate
immune and physiological parameters............................................................ 84
Makovický P., Čaja F., Vodičková L., Makovický P.,
Červinková M., Juhász A., Samasca G., Vodička P.
MutL protein homologue 1 (MLH1) in colon adenocarcinomas
of the dog: minireview.................................................................................... 88
News.......................................................................................................... 94
Index 2016.................................................................................................. 99

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Československá fyziologie 1/2016

Napsal(a)

Československá fyziologie 1/2016

 

EDITORIAL

Jan Mareš......................................................................................................................... 1

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Chvátal A.
Vincenc Alexandr Bohdálek (1801–1883)
a jeho příspěvky v oblasti neurověd ..................................................................................... 4

Vacková I., Kubinová Š.
Kondiciované médium z kmenových buněk
a jeho využití v bezbuněčné terapii ..................................................................................... 25

Macúchová E., Šlamberová R.
Drogová senzitizace vyvolaná prenatální expozicí metamfetaminu ......................................... 32
Hraško T., Bendlová B., Hainer V., Haluzík M.
Metabolicky zdraví obézní – mechanismy
a klinický význam ............................................................................................................ 38

Zprávy............................................................................................................................. 47

 

EDITORIAL

Jan Mareš......................................................................................................................... 1

REVIEWS

Chvátal A.
Vincenc Alexandr Bohdálek (1801-1883)
and his contributions in the field of neuroscience.................................................................. 4

Vacková I., Kubinová Š.
Stem cell conditioned medium for cell-free therapies........................................................... 25
Macúchová E., Šlamberová R.
Drug sensitization induced by prenatal methamphetamine exposure.................................... 32
Hraško T., Bendlová B., Hainer V., Haluzík M.
Metabolically healthy obese individuals – mechanisms
and clinical relevance ...................................................................................................... 38

News ............................................................................................................................. 47