Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2013
pondělí, 30 listopad -0001 00:00

ČS Fyziologie 2/2013

Napsal(a)

Editorial .................................................................................................................. 37

Přehledné články
Jindřichová M., Zemková H.
Purinergní P2X rodina a specifické vlastnosti P2X7 podtypu .......................................... 40

Ľešťanová Z., Bačová Z., Havránek T., Bakoš J.
Mechanizmy zmien dĺžky axónov a dendritov neurónu ...................................................47

Chvátal A.
Jiří Procháska (1749–1820) I.: Významný český anatom a fyziolog 18. století .................54

Chvátal A.
Jiří Procháska (1749–1820) II.: Struktura nervové tkáně .................................................62

Rokyta R.
Poznámky k filozofii moderní vědy ............................................................................. 77

Zprávy....................................................................................................................... 79
Rejstříky 2013 ........................................................................................................... 84

CONTENTS

Editorial .....................................................................................................................37

Reviews
Jindřichová M., Zemková H.
Purinergic P2X family and specific features of the P2X7 subtype......................................40

Ľešťanová Z., Bačová Z., Havránek T., Bakoš J.
Mechanisms of growth of neuronal axons and dendrites.................................................47

Chvátal A.
Jiří Procháska (1749–1820) I.:
A significant Czech anatomist and physiologist of the 18th century ................................54

Chvátal A.
Jiří Procháska (1749–1820) II.: The structure of the nervous tissue ................................. 62

Rokyta R.
Several remarks to the philosophy of modern science.................................................... 77

News......................................................................................................................... 79
Index 2013 .................................................................................................................84

pondělí, 27 květen 2013 09:51

Čs Fyziologie 1/2013

Napsal(a)
Editorial ...................................................................................................................................... 1

Přehledné články
Chovanec M.
Vztah volných kyslíkových radikálů a oxidu dusnatého při vzniku hypoxické plicní hypertenze .............4

Svačinová J., Moudr J., Honzíková N.
Citlivost baroreflexu: diagnostický význam, metody stanovení a model baroreflexní
regulace krevního tlaku ...............................................................................................................10

Zemančíková A., Török J.
Urotenzín II – novo objavený modulátor kardiovaskulárnych funkcií u stavovcov .................................19

Hanusková E., Plevková J.
Histamínová intolerancia ..............................................................................................................26

Zprávy ........................................................................................................................................34

Contents

Editorial ..................................................................................................................................... 1

Reviews
Chovanec M.
Role of reactive oxygen species and nitric oxide in development
of the hypoxic pulmonary hypertension ......................................................................................... 4

Svačinová J., Moudr J., Honzíková N.
Baroreflex sensitivity: diagnostic importance, methods
of determination and a model of baroreflex blood-pressure regulation ..............................................10

Zemančíková A., Török J.
Urotensin II – a newly discovered modulator of cardiovascular functions in vertebrates .......................19

Hanusková E., Plevková J.
Histamine intolerance .................................................................................................................26

News .........................................................................................................................................34