Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
21. 11. 2012 13:02

ČS Fyziologie 2/2012

Napsal(a) 
Rate this item
(0 hlasů)
Editorial .........................................................................................................33

Přehledné články

Zálešák M., Styk J., Ledvényiová V., Čárnická S., Nemčeková M., Ravingerová T.
Prítomnosť rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení u stredoškolskej
mládeže v dvoch rôznych regiónoch Slovenska ..................................................36

Žofková I.
Neuro-skeletární biologie a její význam pro klinickou osteologii ............................41

Pometlová M., Nohejlova K., Šlamberová R.
Některé problémy behaviorálního testování .........................................................45

Žaloudíková M.
NADPH-oxidáza a produkce reaktivních sloučenin kyslíku makrofágy ...................51

Zprávy .............................................................................................................57

Rejstřík ...........................................................................................................64

 

CONTENTS

Editorial ..........................................................................................................33

Reviews

Zálešák M., Styk J., Ledvényiová V., Čárnická S., Nemčeková M., Ravingerová T.
Presence of cardiovascular risk factors in secondary
school students in two Slovak regions ...............................................................36

Žofková I.
Neuro-skeletal biology and its importance for clinical osteology ...........................41

Pometlová M., Nohejlova K., Šlamberová R.
Selected problems of behavioral tests ...............................................................45

Žaloudíková M.
NADPH-oxidase and the reactive oxygen species
production by macrophages .............................................................................51

News .............................................................................................................57

Index .............................................................................................................64

Last modified on 21. 11. 2012 13:31