Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 1/2012
č. 1/2012

č. 1/2012 (1)

pondělí, 14 květen 2012 08:29

Československá fyziologie 1/2012

Napsal(a)

Editorial ........................................................................................................... 1

Obsah ............................................................................................................. 2

Přehledné články

Mizera R.
Patofyziologie vzniku plicní hypertenze po akutní plicní embolii ............................. 4

Kaiser R., Haninec P.
Degenerace a regenerace periferního nervu .......................................................... 9

Tománková H., Mysliveček J.
Regulace receptorů spřažených s G proteiny ..................................................... 15

Maxová H.
Experimentální modely a nové přístupy v léčbě plicní hypertenze ......................... 24

Zprávy ............................................................................................................ 30

Rejstřík .......................................................................................................... 32

 

 

Editorial ........................................................................................................... 1

Contain ............................................................................................................ 2

Reviews

Mizera R.
Pathophysiology of development of pulmonary hypertension after
acute pulmonary embolism ............................................................................... 4

Kaiser R., Haninec P.
Degeneration and regeneration of the peripheral nerve .......................................... 9

Tománková H., Mysliveèek J.
Regulation of receptors coupled to G proteins (GPCRs) ...................................... 15

Maxová H.
Experimental models and new approaches to the treatment
of pulmonary hypertension ............................................................................... 24

News ............................................................................................................. 30

Index ............................................................................................................. 32