Tigis

Bolest_horni
×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 69
2000
OBSAH

Editorial

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

J. Mareš, J. Marešová:
Rodiče jako posuzovatelé dětské bolesti

M. Brychta:
Bolest v průběhu onkologického onemocnění

Z. Bystřický:
Paliativní hospicová péče

K. Pavelka, A. Pavelková:
Syndrom bolesti u osteoartrózy - mechanismus vzniku, prevalence a možnosti terapeutické intervence

PŮVODNÍ PRÁCE

V. Masopust, L. Brandejsová, M. Zatloukalová, F. Charvát:
Pooperační epidurální fibróza

J. Málek, S. Benešová, E. Horká:
Nízká dávka ketaminu výrazně zlepšuje analgetický efekt epidurálního morfinu

O. Horáček:
Cervikogenní cefalea jako časný příznak závažné strukturální patologie v zadní jámě lebeční a okolí velkého týlního otvoru

HISTORIE BOLESTI

I. Vrba, L. Strouhalová:
18. století - názory na bolest v době osvícenství

Z literatury

Zprávy

Informace

 

CONTENTS

Editorial

REVIEWS

J. Mareš, J. Marešová:
Parents as Judges of Children's Pain

M. Brychta:
Pain in Cancer Disease

Z. Bystřický:
Palliative Hospice Care

K. Pavelka, A. Pavelková:
Pain Syndrome in Osteoarthritis - Mechanism of Pain, Prevalence and Possibilities of Therapeutical Intervention

ORIGINAL PAPERS

V. Masopust, L. Brandejsová, M. Zatloukalová, F. Charvát:
Postoperative Epidural Fibrosis

J. Málek, S. Benešová, E. Horká:
Low - Dose Ketamine Markedly Improves Analgesia of Epidural Morphine

O. Horáček:
Headache of Cervical Origin as an Early Sign of Serious Pathology in the Region of the Foramen Occipitale Magnum and the Posterior Fossa

HISTORY OF PAIN

I. Vrba, L. Strouhalová:
18th Century - The Wiews on Pain during the Period of Enlightement

From the Literature

News

Informations

OBSAH

Editorial

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

F. Neradilek:
Komplexní regionální bolestivý syndrom: Klasifikace sympatických bolestivých syndromů - algodystrofií

J. Kozák:
Komplexní regionální bolestivý syndrom - diagnostické a terapeutické aspekty

R. Černý:
Neurologický pohled na komplexní regionální bolestivý syndrom (s přehledem diferenciální diagnostiky bolestivých stavů na končetinách

J. Raudenská:
Psychologie chronické bolesti

PŮVODNÍ PRÁCE

H. Fučíková, J. Hovorka, J. Effler, T. Nežádal:
Epilepsie, postiktální a interiktální bolesti hlavy

D. Urgošík, V. Vladyka, J. Vymazal, R. Liščák:
Léčba postherpetické neuralgie trojklaného nervu gama nožem

J. Procházka, J. Steindler:
Syndrom neúspěšné operace páteře - možnosti konzervativní terapie

O. Feldman:
Konzervativní léčba lumbo-ischiadického syndromu

M. Votavová, O. Vyšata, J. Piťha:
Konzervativní léčba bolesti při spondylolistéze

P. Knotek, P. Blahuš, I. Šolcová, M. Žalský:
Standardizovaná česká verze krátké formy dotazníku bolesti McGillovy univerzity

HISTORIE BOLESTI

L. Strouhalová, I. Vrba:
Klasický věk - 17. století

Z literatury

Zprávy

Informace

 

CONTENTS

Editorial

REVIEWS

F. Neradilek:
Complex Regional Pain Syndrome: The New Classification of Sympathetic Pain Syndromes - Algodystrophies

J. Kozák:
Complex Regional Pain Syndrome: Diagnostical and Therapeutical Aspects

R. Černý:
Complex Regional Pain Syndrome: Neurologist's Viewpoint

J. Raudenská:
Psychology of Chronic Pain

ORIGINAL PAPERS

H. Fučíková, J. Hovorka, J. Effler, T. Nežádal:
Epilepsy, Postictal and Interictal Headache

D. Urgošík, V. Vladyka, J. Vymazal, R. Liščák:
The Treatment of Postherpetic Trigeminal Neuralgia with Gamma Knife

J. Procházka, J. Steindler:
Failed Back Surgery Syndrome - Non-Surgical Treatment Syndrom

O. Feldman:
Conservative Treatment of Low-Back Pain

M. Votavová, O. Vyšata, J. Piťha:
Conservative Treatment of the Spondylisthetic's Pain

P. Knotek, P. Blahuš, I. Šolcová, M. Žalský:
Standard Czech Versio n of the Short Form McGill Pain Questionnaire

HISTORY OF PAIN

L. Strouhalová, I. Vrba:
Classical Age - 17th Century

From the Literature

News

Informations