Tigis

DMEV 4/2018
DMEV 4/2018

DMEV 4/2018 (1)

OBSAH

EDITORIAL ..................................................................................................................................... 165

DIABETOLOGIE

Milan Kvapil
Zlepšení kardiovaskulární vitality změnilopriority diabetologie ....................................................... 173

Martin Valkus, Karolína Pádrová, Karel Kotaška,Marta Pechová, Richard Průša
Stanovení autoprotilátek v diagnostice pacientůs diabetes mellitus 1. typu ................................... 181

DIABETOLOGIE/HISTORIE

Pavel Čech
Pražská léta (1842–1864) diabetologaArnalda Cantaniho (ke 125. výročí úmrtí) .......................... 186

ENDOKRINOLOGIE
Beáta Rácz, Luboslav Stárka, Marie Kunešová, Michaela Dušková
Cirkadiánní rytmy vybraných hormonů ........................................................................................... 196

Jaroslava Dušková
Aktualizované Bethesda hodnocení aspiračních biopsií štítné žlázy
tenkou jehlou .................................................................................................................................. 202

INFORMACE .................................................................................................................................. 210

REJSTŘÍKY 2018 ........................................................................................................................... 212

PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ ............................................................................................................ 214

POKYNY AUTORŮM ...................................................................................................................... 216

 

CONTENTS

EDITORIAL ................................................................................................................................... 165

DIABETOLOGY
Milan Kvapil
Improving cardiovascular vitality has changed the priorities of diabetology ................................. 173

Martin Valkus, Karolína Pádrová, Karel Kotaška, Marta Pechová, Richard Průša
Laboratory diagnostics of autoantibodies in patients with diabetes mellitus type 1 ..................... 181

DIABETOLOGY/HISTORY
Pavel Čech
The Prague years (1842–1864) of the diabetologist
Arnaldo Cantani (on the 125th death anniversary) ...................................................................... 186

ENDOCRINOLOGY
Beáta Rácz, Luboslav Stárka, Marie Kunešová, Michaela Dušková
Circadian rhythms of selected hormones .................................................................................... 196

Jaroslava Dušková
The system of standardized reporting of fi ne needle
aspiration biopsy of thyroid gland updated ................................................................................. 202

INFORMATION ........................................................................................................................... 210

INDEX 2018 ................................................................................................................................ 212

JURNAL SUBSCRIPTION .......................................................................................................... 214

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS .............................................................................................. 216