Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2002
čtvrtek, 20 leden 2011 10:52

Aktuality v nefrologii Suppl. 1/2002

„29. český nefrologický kongres s mezinárodní účastí. Program a abstrakta"
EDITORIAL
Program
Program kongresu v přehledu
Podrobný program kongresu
Sekce lékařů
Sekce sester a techniků
Abstrakta
Abstrakta - Sekce lékařů
Abstrakta - Sekce sester a techniků

CONTENTS

"29th Congress of the Czech Society of Nephrology with international invited
speakers. Program and abstracts"
EDITORIAL
Program
Congress program at a glance
Detailed congress program
Physicians' section
Nurses' and technicians' section
Abstracts
Abstracts - Physicians' section
Abstracts - Nurses' and technicians' section

středa, 19 leden 2011 12:17

Aktuality v nefrologii 1/2002

středa, 19 leden 2011 12:10

Aktuality v nefrologii 4/2002

EDITORIAL
Prof. MUDr. Václav Monhart, CSc. – šedesátiletý
ORIGINÁLNÍ PRÁCE
Hemoperfúzia paracetamolu – štúdia in vitro
K. Derzsiová, M. Mydlík, V. Petríková, A. Molčányiová

Antiproteinurický a metabolický účinek dlouhodobého podáváníketoanalog
esenciálních aminokyselin, ACE inhibitorů a blokátorů AT1 receptorů pro angiotensin
II u nemocných v chronické renální insuficienci
V. Teplan, O. Schück, O. Marečková, A. Knotek, J. Hajný, M. Horáčková, J. Skibová

Vývoj ročního přežívání renálních štěpů v letech 1991–2001.
Zkušenost jednoho centra
T. Reischig, P. Zemanová, K. Opatrný jun., V. Třeška, M. Bouda

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Mikroalbuminurie - podnět k sekundární prevenci nejen u nemocných s diabetem
V. Bartoš

Acidobazická rovnováha tělesných tekutin a její kvantitativní, fyzikálně-chemické
hodnocení
K. Matoušovic, V. Martínek, M. Kvapil

INFORMACE

CONTENTS

EDITORIAL
Prof. Václav Monhart, MD, PhD turning sixty
ORIGINAL PAPERS
Paracetamol Hemoperfusion – an in Vitro Study
K. Derzsiová, M. Mydlík, V. Petríková, A. Molčányiová

The Antiproteinuric and Metabolic Effects of Long-term Administration of Ketoanalogs
of Essential Amino Acids, ACE Inhibitors and AT1 Angiotensin II Receptor Blockers in
Patients with Chronic Renal Insufficiency
V. Teplan, O. Schück, O. Marečková, A. Knotek, J. Hajný, M. Horáčková, J. Skibová

Development of the One-Year Survival Rates of Renal Grafts over the 1991-2001
Period.One-Center Experience
T. Reischig, P. Zemanová, K. Opatrný jun., V. Třeška, M. Bouda

REVIEW ARTICLES
Microalbuminuria – a Reason for Secondary Prevention not only in Diabetic Patients
V. Bartoš

The Acid Base Balance of Body Fluids and its Quantitative, Physico-Chemical
Evaluation
K. Matoušovic, V. Martínek, M. Kvapil

INFORMATIONS