Tigis

AVN 2023
pondělí, 01 květen 2023 10:43

AVN Supplementum 1/2023

Napsal(a)

AVN suppl. 1 2023 newsletter

AVN Supplementum 1/2023

EDITORIAL .................................................................................... 1

OBSAH .......................................................................................... 3

HISTORIE
Historie vzniku „Brodových dnů“
Ivan Rychlík ................................................................................... 6

PROGRAM .................................................................................. 10

PŘEDNÁŠKY ............................................................................... 12

ZAHRANIČNÍ AUTOŘI ................................................................. 23

ABSTRAKTA A TEZE PŘEDNÁŠEK ............................................ 29

ROZHOVOR
doc. MUDr. Miroslava Horáčková, CSc. ....................................... 39

PŮVODNÍ PRÁCE
Proč volit častou domácí hemodialýzu?
Perspektiva času a frekvence
Krystyna Lisa Solarana, Ovidio Jimenez Martin,
Corinne Zeller-Knuth, Siobhan Gladding, Fatih Kircelli ................
41

REJSTŘÍK AUTORŮ .................................................................... 49

 

 
 
 
 
 
 
 
INTERVIEW
 
ORIGINAL PAPER
 

 

OBSAH

Editorial ................................................................................................ 1

Obsah .................................................................................................... 3

Přehledné články

Ketoanaloga esenciálních aminokyselin
v konzervativní léčbě chronického onemocnění
ledvin (CKD) u seniorů vysoké věkové kategorie (80-95 let)
Vladimír Teplan ..................................................................................... 6

Národný indukčný imunosupresívnyprotokol – multicentrická analýza
Patrícia Kleinová, Monika Beliančinová,
Matej Vnučák, Karol Graňák, Igor Gaľa,
Michaela Chrapeková, Andrea Bystričanová,
Ľuboslav Beňa, Tatiana Baltesová,
Zuzana Žilinská, Marián Mokáň,
Ivana Dedinská
........................................................................................ 18

Kalcimimetika v léčbě SHPT – srovnání benefitu
léčby perorální a parenterální lékové formy
Sylvie Dusilová Sulková, Anita Pokorná,
Roman Šafránek
...................................................................................... 27

Předplatné ............................................................................................... 36

 

Contents

Editorial ................................................................................................ 1

Contents .............................................................................................. 3

Reviews

Keto amino acids in conservative
management of chronic kidney disease (CKD)
at high aged seniors (85 - 95 years)
Vladimír Teplan ....................................................................................... 6

The national induction immunosuppresion protocol –
multicenter study
Patrícia Kleinová, Monika Beliančinová,
Matej Vnučák, Karol Graňák, Igor Gaľa,
Michaela Chrapeková, Andrea Bystričanová,
Ľuboslav Beňa, Tatiana Baltesová,
Zuzana Žilinská, Marián Mokáň,
Ivana Dedinská...................................................................................... 18

Calcimimetics in the pharmacotherapy of secondary
hyperparathyroidism - the choice between peroral and
parenteral dosage form
Sylvie Dusilová Sulková, Anita Pokorná,
Roman Šafránek..................................................................................... 27

Journal subscription ............................................................................... 36